بایگانی برچسب: رابطه مناسب با خود

احساس پشیمانی و راهکارهای مقابله با آن

برخی افراد مدام درگیری احساس پشیمانی هـستند که این موضوع زندگی را برایشان تلخ کرده اســت. احساس پشیمانی امری بسیار عادی و رایج اســت. وقتی خودتان را برای یک پیامد بد سـرزنش می کنید و یا به خاطر نتیجه یک انتخاب نادرست غصه می خورید یعنی پشیمان شده اید. پشیمانی چندین شکل دارد: حس باخت بعد از شکست یک رابطه، …

توضیحات بیشتر »