بایگانی برچسب: دکوراسیون

رنگ اتاق خواب از نظر روانشناسی باید چگونه باشد؟

  اتــاق خــواب از مهمترین فضاهای یک خانه به حساب می آید زیرا که نیمی از فعالیت زیستی انسان در این فضا انجام میشود. فعالیت هایی که در اتــاق خــواب صورت می گیرد در واقع از مهمترین فعالیت روز مره یک انسان است و زندگی او را در طول روز تجت تاثیر قرار میدهد. بنابراین میتوان گفت اتــاق خــواب تاثیری …

توضیحات بیشتر »