بایگانی برچسب: دهه ی 60

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی

شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی شعر ای روستایی کتاب اول دبستان دهه شصت که برای بسیاری از ما تبدیل به خاطره شده است. این شعر یادآور دوران شیرین و خوش کودکی است. در ادامه با چارگوشه همراه باشید.     شعر خوشا به حالت ای روستایی اول ابتدایی   ای روستایی خوشا به حالت ای روستایی چه …

توضیحات بیشتر »

شعر مسجد ای خانه آباد خدا کتاب دبستان

شعر مسجد ای خانه آبـاد خدا کتـاب دبسـتـان   در این مطلب یکی از شعرهـای کتـاب دبسـتـان دهه ۶۰ و قبل از آن را برای شمـا عزیزان قرار داده ایم. اینگونه شعرهـا فارغ از بـار معنایی که می توانند داشته بـاشند بیشتر یادآور دوران کودکی قشر از جـامعه هسـتند که دیگر از آن دوران فاصله گرفته اند. شعر و یادآوری …

توضیحات بیشتر »