بایگانی برچسب: درد

بازگشت به باشگاه ورزشی خود ،بعد از صدمه دیدن

  صدمات جسمی در باشگاه ورزشی  سؤالهاي زیادي ازطرف کسانی که به تازگی صدمات جسـمی وارده در باشـگاه هاي ورزشی را پشت سر گذاشته اند و میخواهند دوباره به سـمت ورزش بازگردند پرسـیده میشود، اگر پزشـک تان مخالفتی با بازگشت شـما به باشـگاه نداشـته است . وقتی بفهمید که بهبودي و باز یافتن دوباره ي سلامتی تان بر همه چیز …

توضیحات بیشتر »

دردهای عضلانی که باید جدی بگیریم

  ۸ درد عضلانی بدن که نباید ازآن غافل شوید وقتی نوبت به درد عضـلانی میرسـد، به طورکـل دو نوع درد داریم یـک درد هست که قابـل تحمـل اســت و میتوانیـدبا آن کنار بیاییـد و درد دیگري هم هست که به هیـچ وجه نبایـدنادیـده اش اگر نتوانید این دو موقعیت را از هم تشـخیص دهید، ممکن اسـت خیلی برایتان مشـکل …

توضیحات بیشتر »