بایگانی برچسب: خواص فلفل

آشنایی با انواع فلفل و خواص و کاربرد آن

آشنایی با انواع فلفل ها فلفل سیاه (NIGRUM PIPER) در تیره پیپراسه (PIPERACEAE) قرار دارد و میـوه آن به صـورت خشـک و پودر به عنوان ادویه مصـرف میگردد. میـوه آن فلفـل دانه (PEPPERCORN) نـام دارد. فلفـل سـفید،سـیاه، قرمز وسـبز همگی از همین میـوه بـدست میآیند. رنگ فلفل عرضه شده به زمان برداشت وشـیوه عمل آوردن فلفل دانه بسـتگی دارد. میوه …

توضیحات بیشتر »