بایگانی برچسب: خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری

خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری از قیصر امین پور

اشعار قیصر امین پور خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری خسته ام از آرزوها؛ آرزوهای شعاری   شوق پرواز مجازی؛ بالهای استعاری لحظه های کاغذی را؛ روز وشب تکرارکردن   خاطرات بایگانی ؛ زندگی های اداری آفتاب زرد وغمگین؛ پله های رو به پایین   سقفهای سرد و سنگین؛ آسمانهای اجاری با نگاهی سرشکسته؛ چشمهایی پینه بسته   خسته از …

توضیحات بیشتر »