بایگانی برچسب: حسین پناهی

گفتگوی من و نازی زیر چتر از حسین پناهی

گفتگوی من و نـازی زیر چتر از حسین پنـاهی   نـازی: بیا زیر چتر من که بـارون خیست نکنه می گم که خلی قشنگه که بشر تونسته آتیشو کشف بکنه و قشنگتر اینه که یادگرفته گوجه را تو تـابه ها سرخ کنه و بعد بخوره راسی راسی ؟ یه روزی اگه گوجه هیچ کجا پیدانشه اون وقت بشر چکار کنه …

توضیحات بیشتر »