بایگانی برچسب: حرکات بدنسازی

چگونه عضلات بالاتنه زیباتری داشته باشیم

۱۰ تمرین برای تقویت عضلات شانه و بالاتنه دوست نـدارم ناراحت تان کنم، اما باید بگویم که نمیتوانید با تمرینات معمولی آن بالاتنه سـخت وخوش ترکیبی که دنبالش هستید را به دست آوریـد. داشـتن شانه هایی عضـلانی وخوش ترکیب، هیکل شـما را متوازن ترخواهد کرد و ژست بهتری به شـماخواهد داد. به همین دلیـل من لیستی از ۱۰ حرکت ورزشـی …

توضیحات بیشتر »

دردهای عضلانی که باید جدی بگیریم

  ۸ درد عضلانی بدن که نباید ازآن غافل شوید وقتی نوبت به درد عضـلانی میرسـد، به طورکـل دو نوع درد داریم یـک درد هست که قابـل تحمـل اســت و میتوانیـدبا آن کنار بیاییـد و درد دیگري هم هست که به هیـچ وجه نبایـدنادیـده اش اگر نتوانید این دو موقعیت را از هم تشـخیص دهید، ممکن اسـت خیلی برایتان مشـکل …

توضیحات بیشتر »