بایگانی برچسب: حرف ها دارم

حرفهــــا دارم اما … بزنم یا نزنم؟ از قیصر امین پور

قیصر امین پور حــرفهــــا دارم اما … بزنم یا نزنم؟ حــرفهــــا دارم اما … بزنم یا نزنم؟ با توام، با تو ،خدا را! بزنم یا نزنم؟ همه ی حــرف دلم با تو همین اســت که دوســت چــــه کنــم؟ حـرف دلــــــم را بزنــــم یا نزنــم؟ عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم زیــــر قول دلــــــم آیا بزنــم یا نزنــم؟ …

توضیحات بیشتر »