بایگانی برچسب: تیپ شخصیتی درونگرایی

تیپ شحصیتی درونگرا – افراد درونگرا چگونه هستند؟

  تیپ شحصیتی درونگرا – افراد درونگرا چگونه هستند؟ تعریف درونگرایی و خصوصیات افراد درونگرا چیست؟ با وجودی که اصطلاح درونگرایی (به انگلیسی: Introversion) در بسیاری از مدلها و نظریه‌های شخصیت شناسی به کار می‌رود، امــا همه‌ی این نظریه‌ها معنای یکسانی برای این مفهوم قائل نیستنــد. موازی با تعریف‌های متنوعی که از درونگرایی و ویژگی های افراد درونگرا ارائه شده …

توضیحات بیشتر »