بایگانی برچسب: تیپ بدنی ترکیبی

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی

تیپ بدنی اکتومزومورف (Ecto-mesomorph) رژیم غذایی و برنامه تمرینی بر اساس نظریه ویلیام هربرت شلدون (William Herbert Sheldon) تیپ های بدنی اصلی به سه دسته اکتومورف، مزومورف و اندومورف تقسیم بندی می شوند. اما این سه دسته بندی برای تمام انسان ها مناسب نبود چون بسیاری از افراد چه زن و چه مرد خصوصیاتی حد واسط این سه دسته را …

توضیحات بیشتر »