بایگانی برچسب: تغذیه ورزشی

دانستینی های تغذیه سالم

تـغذیـه سـالم یعنی انتخاب غذاهای متنوع از گروه‌های غذایی مختلف. برای تـغذیـه سـالم نیازی نیست یک رژیم محدود و سخت داشته باشید. تـغذیـه سـالم یعنی ایجاد یک سزی تغییراتی، که بتوانید برای همیشه ازآنها پیروی کنید. تـغذیـه سـالم، نیازمند برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای مصرف گروههای متنوع غذایی است که طبق یک چارچوب درست کنار هم قرار گرفته است.   دلایل …

توضیحات بیشتر »