بایگانی برچسب: تغذیه در دوران سالمندی

تغذیه در سالمندی

تغذیه مناسب در دوران سالمندی سالمندان نیازهای تغذیه ای خاصی دارند، زیرا روند پیری وتغییرات فیزیولوژیکی بدن بر روی جذب و دفع مواد مغذی تاثیر می گذارد که بهبود تغذیه ،تاحد زیادی قادر است از این مشکلات جلوگیری کند.از مسائل مهم سالمندان وضعیت تغذیه است و نیازمند افزایـش دریافت غلات کامل، سبزیجات سبز تیره و نارنجی رنگ،حبوبات وشیـر می باشند …

توضیحات بیشتر »