بایگانی برچسب: تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب چشمه

بازگشت به لیست —> تعبیر خواب آب چـشـمـه به روایت محمد بن سیرین چـشـمـه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود. اگــر آبش تیره و گنده و ناخوش بود، دلیل که انجام وی غم و بیماری اســت. اگــر بیند از آن چـشـمـه مسح همی کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگــر …

توضیحات بیشتر »