بایگانی برچسب: بی‌معنی‌ست

مگر این باد خوش از راه عشق آباد می آید از حسین منزوی

مگر این باد خوش از راه عشق آباد می آید از حسین منزوی مگر این باد خوش از راه عشق‌آباد می‌آید؟ که بوی عشق‌های کهنه از این باد می‌آید «کجا و کی» در این اقلیم، بی‌معنی‌ست، این عشق است و عشق از «بی‌زمان»، از «ناکجاآباد» می‌آید به هفت‌آراییِ مشاطگان او را نیازی نیست که شهرآشوب من با حسن مادرزاد می‌آید …

توضیحات بیشتر »