بایگانی برچسب: بیماری زرد زخم چیست

زرد زخم چیست (Impetigo)

زرد زخـم چیســت (Impetigo) بیـماری زرد زخـم(Impetigo) یک بیـماری پوســتی اسـت که درکودکـان به خصوص درهوای گرم که پوشش مناسبی نــدارنــد در محوطه ی خارج از خانه بازی می کننــد و باکتری اسـترپتوکوک از راه های مختلف می توانــدوارد شود. یکی از این راه ها همراه با جسم خارجی اسـت مثلا همراه با تراشه یا یک سوزن،باکتری اسـترپتوکوک وارد بدن …

توضیحات بیشتر »