بایگانی برچسب: بانوی اساطیر غزل های من اینست

بانـوی اساطیر غـزل های من اینست از حسین منزوی

  بانـوی اساطیر غـزل های من اینست از حسین منزوی   بانـــــوی اساطیر غـــــزل های من اینست صد طعنه به مجنون زده لیلای من اینست   گفتم كــــه سرانجـــام بـــه دریـــا بزنم دل هشدار دل! این بار ، كه دریای من اینست   من رود نیاسودنــم و بودن و تا وصــل آسودگی ام نیست كه معنای من اینست   هر …

توضیحات بیشتر »