بایگانی برچسب: بارداری در سن پایین

بارداری و خطرات احتمالی آن

بارداری و خطرات احتمالی آن تمامی مادران ممکن اســـت دردوران بارداری خود با یکسری خطرات احتمالی رو به رو شوند, که می توانند با آگاهی و پیشگیری واقدامات لازم در راســـتای آن سلامت خود و جنین را حفظ کنند که این خطرات احتمالی که مادران با آنها مواجه می شوند عبارتند از:   بارداری دورانی حساس در زندگی بانوان 1- …

توضیحات بیشتر »