بایگانی برچسب: ای غریبــان سفر کرده! کدامین غربت

ریشه در خون دلم برده درختی که من است از حسین منزوی

  ریشه در خون دلم برده درختی که من اســت از حسین منزوی     ریشه در خون دلم برده درختی که من اســت من که صد زخمم از این دســت و تبرها به تن اســت   ای غریبــان سفر کرده! کدامین غربت بدتر از غربت مردان وطن دروطن اســت؟   چاه دیگر نه همان محرم اسرار علی چاه مرگی …

توضیحات بیشتر »