بایگانی برچسب: اوبظبی

بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان

امارات متحده ی عربی درآمدش را از نفت تامین می کند، اما دیگر تصمیم گرفته وابستگی اش را به نفت کاهش دهد. شرکت آب و برق امارات پــروژه ی نور ابوظبی را که بزرگترین پــروژه ی ساخت نیروگاه خــورشـیـدی می باشد را آغاز کرده اســت. بیشترین گنجایش آن 1.18 گیگاوات اســت و تنها از نور خورشید تامین می شود. در حال حاضر …

توضیحات بیشتر »