بایگانی برچسب: انواع فلفل

آشنایی با انواع فلفل و خواص و کاربرد آن

آشنایی با انواع فلفل ها فلفل سیاه (NIGRUM PIPER) در تیره پیپراسه (PIPERACEAE) قرار دارد و میـوه آن به صـورت خشـک و پودر به عنوان ادویه مصـرف میگردد. میـوه آن فلفـل دانه (PEPPERCORN) نـام دارد. فلفـل سـفید،سـیاه، قرمز وسـبز همگی از همین میـوه بـدست میآیند. رنگ فلفل عرضه شده به زمان برداشت وشـیوه عمل آوردن فلفل دانه بسـتگی دارد. میوه …

توضیحات بیشتر »

آشنایی با برخی ادویه جات و رابطه آن با طول عمر

ادویه جات وافزایش طول عمر اگر غـذای فلفـل دار و تنـدمیخوریـد، بیشتر عمرخواهیـدکرد. امروزه، تحقیقـات نشـان میدهـدکسـانی که غـذاهای فلفـل دار با سس های تنـد را در برنامه غـذایی شان جا میدهنـد،سالمتر وطولانی تر از افرادی که غـذاهای تنـدنمیخورند زندگی خواهندکرد. پس به راه تـان ادامه بدهیـد، مقـدار بیشتری فلفل به تخم مرغ تان اضافه کنیـدو مقـداری گالینا بلانکا روی …

توضیحات بیشتر »