بایگانی برچسب: انتی هیستامین

شربت و قطره کتوتیفن Ketotifen برای چیست

قرص، شربت و قطره کتوتیفن Ketotifen برای چیست؟ نام نجاری: Zaditor، Claritin™ Eye، ZyrTEC® Itchy Eye نام علمی: Ketotifen رده درمانی:  داروی آنتی‌هیستامین نسل دوم فرمول کتوتیفن: C19H19NOS کتوتیفن (Ketotifen) یک داروی آنتی‌هیستامین نسل دوم است که به اشکال قرص، شربت، قطره چشمی و قطره خوراکی در بازار دارویی ایران موجود است. Ketotifen آنتی هیستامین است که اثرات هیستامین شیمیایی …

توضیحات بیشتر »