بایگانی برچسب: امید

جملات امید بخش برای زندگی

جملات امید بخش برای زندگی   آرامش” به معنای آن نیست که ؛ صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد، یا کار سختی پیش رو نباشد، ” آرامش” یعنی ؛ در میان صدا، مشکل و کار سخت، دلی آرام وجود داشته باشد   ++++++++++++++++++   به داشته‌ها ، موقعیت‌ها و آدم‌های خوب زندگی‌ام فکر می‌کنم . به هرچیز یا هرکسی که …

توضیحات بیشتر »

راه های افزایش امید در زندگی-حتما بخوانید.

راه های افزایش امید در زنـــدگی بعضی اوقات ممکن اســـت فرد همه‌ی امیدش به زنـــدگی را از دســـت بدهد. این اتفاق ممکن اســـت به دلیل شکســـت‌های متوالی در زنـــدگی باشــد. نتیجه‌ی آن ایجاد دردی وصف‌ناپذیر اســـت. طلاق، شکســـت در فعالیت اقتصادی، اخراج از کار، از دســـت دادن عزیزان و… از جمله اتفاقاتی هســـتنـــد که می‌تواننـــد امید در زنـــدگی را از …

توضیحات بیشتر »