بایگانی برچسب: اقزایش سن

آیـا بـا افزایش سن مـا محکوم به چـاقی میشویم؟

  بالارفتن سن و افزایش وزن میتوان آن را نوعی بحران میـانسـالی نامیـد. زمـانیکه به میـانسـالی نزدیک میشویم،شـلوارهاي اســترچ به سایز ما نمیخورنـد و به دلیل پیدا کردن بازوهاي پهن وشل باید تمام لباسهاي آستین حلقه اي را از کمـد لباس های مان دور بریزیم. آیا ما با افزایش سن محکوم به چاقی میشویم و یا نه کاري براي جلوگیري …

توضیحات بیشتر »