بایگانی برچسب: اعتماد به نفس

غصه نخور! اعتمادبه‌نفست را تقویت کن

  غصه نخور! اعتمادبه‌نفســت را تقویت کن عدم اعتمادبه‌نفس یا اعتمادبه‌نفس پایین به زنــدگی‌ات لطمه می‌زنــد. هر کسی که چنین موردی را تجربه کرده اســت، خبر دارد که چقدر اوضاع برایش سخت می‌شود. محیط کاریِ تو جهنم می‌شود، هر نوع مصاحبه‌ای حکم کابوسی را برایت پیدا می‌کنــد، به‌خاطر عدم‌ مهارت شغلی از ارتقا مقام هم خبری نخواهد بود، در جمع …

توضیحات بیشتر »