بایگانی برچسب: اشعار اقبال لاهوری

اشعار اقبال لاهوری

اشعار اقبال لاهوری این گل و لاله تو گوئی که مقیم اند همه این گل و لاله تو گوئی که مقیم اند همه راه پیما صفت موج نسیم اند همه معنی تازه که جوئیم و نیابیم کجاست مسجد و مکتب و میخانه عقیم اند همه حرفی از خویشتن آموز و در آن حرف بسوز که درین خانقه بی سوز کلیم …

توضیحات بیشتر »

اشعار اقبال لاهوری

اشعار اقبال لاهوری صلح طلبی در اشعار اقبال لاهوری عقل تو حاصل حیات ، عشق تو سر کائنات پیکر خاک خوش بیا ، این سوی عالم جهات زهره و ماه و مشتری از تو رقیب یکدگر از پی یک نگاه تو کشمکش تجلیات در ره دوست جلوه هاست تازه بتازه نوبنو صاحب شوق و آرزو دل ندهد بکلیات صدق و …

توضیحات بیشتر »