بایگانی برچسب: اسفند ماهی

خصوصیات متولدین اسفند

خصوصیات متولدین اسفند کسانی که در هر کدام از ماه ها به دینا می آیند آن ماه و منظومه ها  در شخصیت و رفتارهای آنها تاثیر گذار است. حال میخواهیم با هم ببینیم که متولدین شخصیت متولدین اسفند ماه چگونه است. ممکن است تمام اینها در مورد اشخاص درست نباشد اما مسلما تاثیر گذار است. آرمان تفویض سمبل: ماهی عنصر …

توضیحات بیشتر »