بایگانی برچسب: ابن سیرین

تعبیر خواب آب بینی

تعبير خواب آب بینی (خلط) به روايت ابن سیرین  در خواب دیدن خلط بینی دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند خلط به لباس او افتاده است، صاحب پسری می شود و اگر دید خلط از بینی او به زمین افتاد صاحب دختری می شود. اگر ببیند که خلط روی زن خود انداخت، زنش آبستن می شود ولی فرزندش سقط می …

توضیحات بیشتر »

تعبیر خواب آبله

تعبير خواب آبله به روايت امام جعفر صادق تعبير آبله در خواب ديدن بر پنج وجه استافزايش مال زن گرفتن آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، …) روا شدن حاجت ايمن شدن از ترس و بيم نگراني   تعبير خواب آبله به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب آبله يا تاول ببينيد …

توضیحات بیشتر »