بایگانی برچسب: آموزش سواد مالی

آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها

  آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها اقتصاد یا موضوعاتی که مرتبط با پول و سرمایه است علم بسیار گسترده ای دارد. اقتصاد از ارکان اصلی هر جامعه ای به شمار می آید و قدرت یک ملت یا دولت با میزان دارایی های آن سنجیده می شود کما اینکه اگر اقتصاد پویا و پیشرونده نداشته باشند …

توضیحات بیشتر »