بایگانی برچسب: آفتاب

ساعت آفتابی

با سـاعـت آفتابـی زمان را با اسـتفاده از مکان خورشیـد در اسمان میسنجد.رایجترین نوع سـاعـت آفتابـی از میله ای ساخته شده اسـت که روی صفحه‌ای قرار دارد و سـاعـت های شبانه روز روی صفحه نشانه گذاری شده‌اند. وقتی مکان خورشیـد در آسمان عوض می‌شود، مکان سایهٔ میله هم روی صفحه جابه‌جا می‌شود و سـاعـت را نشان می‌دهد زمانیکه جسمی بین …

توضیحات بیشتر »