بایگانی برچسب: آتش سوزی

تعبیر خواب آتش سوزی

بازگشت به لیست —> امام صادق (ع) اگــر در میدان جنگ و محل درگیری آتــش ببینی، تعبیرش بیماری‌های سختی مثل آبله و طـاعون و سـرسام و مرگ ناگهانی می‌باشد اگــر ببینی آن آتــش دود می‌کند، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.   دانیال نبی اگــر بیند که آتــش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را …

توضیحات بیشتر »