بایگانی برچسب: آب بینی

تعبیر خواب آب بینی

تعبير خواب آب بینی (خلط) به روايت ابن سیرین  در خواب دیدن خلط بینی دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند خلط به لباس او افتاده است، صاحب پسری می شود و اگر دید خلط از بینی او به زمین افتاد صاحب دختری می شود. اگر ببیند که خلط روی زن خود انداخت، زنش آبستن می شود ولی فرزندش سقط می …

توضیحات بیشتر »