بایگانی برچسب: آبگینه

تعبیر خواب آبگینه

  تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند نامش بر بـلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنيا در دين پيدا خواهد کرد و به نيازهايش خواهد رسيداگر ببيند بر بـلوري نام پادشاه يا شخص صاحب مقامي نوشته است ، اگر خواب بيننده خود پادشاه باشد اجلش نزديک است و اگر کسي که اين خواب را ديده …

توضیحات بیشتر »