بایگانی برچسب: آبله

تعبیر خواب آبله

تعبير خواب آبله به روايت امام جعفر صادق تعبير آبله در خواب ديدن بر پنج وجه استافزايش مال زن گرفتن آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، …) روا شدن حاجت ايمن شدن از ترس و بيم نگراني   تعبير خواب آبله به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب آبله يا تاول ببينيد …

توضیحات بیشتر »