بایگانی برچسب: آب

ِآیا با نوشیدن آب میتوان لاغر شد؟

  ِآیا با نـوشـیدن آب میتوان لاغر شــد؟ شاید اکثر مواقع این جمله را شنیده باشید که میگوینــد: ” آنهایی که می‌خواهنــد وزن کم کننــد باید زیاد آب بنوشنــد.” آیا این حرف، از نظر علمی، درست اســت؟ آیا با نـوشـیدن آب می توان لاغر شــد؟ روزی چنــد لیوان آب بخوریم؟ روزی 6 تا 8 لیوان. البته یک تا دو لیوان …

توضیحات بیشتر »

منشأ آب کره ی زمین از کجاست؟

منشأ آب کره ی زمـیـن از کجاســت؟ قسمت زيادي از کره زمـیـن را آب پوشانده اســت و آب، نقش مهمی در تشکیل حیات موجودات روی کره زمـیـن ایفا نموده، ولی هنوز منشا آب موجود در زمـیـن معلوم نیست.  کره زمـیـن در قسمتی از منظومه شمسی با فاصله ای مناسب نسبت به خورشید قرار دارد که امکان جریان یافتن آب مایع …

توضیحات بیشتر »