جنس مخالف

اختلال ترانسوستیک یا دیگر پوشی چیست؟

اختلال ترانسوستیک یا دیگر پوشی چیست؟ Transvestic disorder   اختلال ترانسوستیک یکی از اختلالات مربوط به انحرافات جنسی محسوب میشود. در ابتدا این اختلال در DSM-IV ترانسوستیک فتیشیسم نامیده شد؛ اما در DSM-5 به اختلال ترانسوستیک تغییر نام یافت. اگر یک مرد هتروسکشوال (علاقه‌مند به غیرهم‌جنس) از پوشیدن لباس‌های زنانه، به طور مکرر و مستمر به تحریک جنسی دچار شود …

توضیحات بیشتر »

چگونه با دختران ارتباط برقرار کنیم؟

چگونه با دختران ارتباط برقرار کنیم؟ موضوع ارتباط با یک دختر همیشه برای پسران و یا مردان موضوع جنجالی و بحث بر انگیز بوده است. افرادی هستند که در ارتباط برقرار کردن اولیه با دختر دچار مشکل می شوند. به همین دلیل از این کار منصرف می شوند و از خواسته خود دست می کشند. با چار گوشه همراه باشید …

توضیحات بیشتر »

چگونه یک مرد جذاب باشیم؟

  چگونه از نظر زنان مــردان جــذاب و حنتلمن بــاشیم؟ جــذابیت فاکتور های مختلفی دارد و این که از چه کسی جــذاب بــاشیم هم خودش موضوعی بسیار پیچیده اســت. اما ما در اینجا دربــاره ی جــذابیت برای پسران و مــردان صحبت میکنیم. می خواهیم بدانیم که آیا مــردی هســتیم که زنانی که میخواهیم به ما توجه کنــد را جذب خودمان …

توضیحات بیشتر »

اعتماد به نفس در زنان و عوامل افزایش واقعی آن در زنان

  زنــان بسیاری با مهارت‌های فوق‌العاده در کشورمان زندگی می کنند که فقط به خاطر نداشتن اعـتـمــاد بـه نــفـس هیچ‌گاه نتوانسته‌اند خود را به دیگران نشان دهند. از طرفی خانم‌هایی هم هستند که هیچ‌گاه فرصت یافتن اســتعدادهای خود را نداشته و حتی برای آن تلاشی هم نمی‌کنند و یکی از دلایل قطعی آن کمبود اعـتـمــاد بـه نــفـس اســت. اگر نگوییم …

توضیحات بیشتر »

چرا مرد ها قهر می کنند؟

  چرا مــرد ها قـهــر میکنـنــد؟ قـهــر کردن یک نوع رفتار تنبیهی اســت برای ابراز ناراحتی و نارضایتی از کار یا رفتاری که صورت گرفته اســت. این نوع رفتار نوعی سوء اســتفاده از احساسات یک فرد دیگر برای رسیدن به مقصدی که دنبال میکنــد اســت. این رفتار ممکن اســت برای جلب توجه باشد و یا درخواســت انجام کاری که به …

توضیحات بیشتر »