روانشاسی کودک

والدین زورگو، کودکان زورگو تر!

  بچه هایی که اسبـاب بازی بقیه را می گیرند، دوسـتان شـان را هل می دهند و گریه هـمه را در می آورند، برای خود و دیـگران مشـکل آفرین اند. هر چه زودتر باید به این بچـه ها توجه کنید؛ برای بسـیاری از والدین پی بردن به این که کودک آن هـا به سـختی می تواند با هم سـالان خود …

توضیحات بیشتر »

بیرون رفتن از منزل با نوزاد

  زمان مناسـب اگر تا قبل از زایمان اهل بیرون رفتن و تفریح و گردـش بوده اید،یکی از دغدغه های تان این اســت که آیا می‌توانیم همچون گذشته،به پارک،رستوران، گردش و مهمانی برویم ویا از چه زمانی بیرون رفتن از منزل با نوزاد کار راحـتی میشود؟ باید به شما بگویم که هرگز این کار راحت نخواهد بود اما شما با …

توضیحات بیشتر »

دلایل پرخاشگری کودکان و روش‌های مقابله با آن

آیا این روزها کودکتان سریع و به راحتی عصبانی می شود؟ آیا گمان می کنید فرزندتان پرخاشگر شده است؟ امروزه پرخاشگری در کودکان پدیده‌ی بسیار رایجی است که به صورت‌های مختلفِ جســـمی، عاطفـــی و تنـــشِ قابل توجه در آنها دیده می‌شود. اگرچه این مسئله بخشی طبیعی در روند رشد کودکان است، اما گاهی شدت بروز آن به حدی است که …

توضیحات بیشتر »