اخبار اجتماعی

وام ازدواج جوانان ده برابر شد

وام ازدواج جوانان ده برابر شــد معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بـا بیان اینکه در دولت تدبیر و امید پرداخت تسهیلات ازدواج نسبت به سال ۹۲، ۱۰ برابر شــده اســت، گفت: بـا وجود افزایش تسهیلات ازدواج، بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش این وام کمکی به افزایش ازدواج نکرده اســت. افزایش ۱۰برابری وام ازدواج جوانان در مقایسه بـا سال ۹۲ …

توضیحات بیشتر »

هادی چوپان ملقب به گرگ ایرانی اولین مدال آور ایران در مستر المپیا (Mr.Olympia)

این روزها ورود یک ایرانی به مستر المپیا بسیار خبرساز شده بود. ورودی که با دردسرهای بی شماری همراه بود. اما هیچ کدام آنها نتوانست این قهرمان را از پای در بیاورد. «هادی چوپان» بدنساز ایرانی مشهور به «گرگ ایران» با کسـب مقام سـوم رقابـت‌های مِسـتر المپیا ۲۰۱۹ و دریافت جایزه بهترین بدنسـاز از نگاه مردم، لاس وگاس را شگفـت …

توضیحات بیشتر »

ازدواج زن‌ایـرانی و مـرد غیـرایرانی؛‌ هویـت فرزنـدان منتظر نظر شـورای نـگهبان

عمده ایرادات شـورای نگهبان درباره هویت فرزنـدان حاصل از ازدواج مـادر ایرانی و پدر غیرایـرانی که از جنـس امنیـتی بود توسـط مجلـس با تغـییراتی در لایحه برطرف شـد. مجمع مشورتی حقوقی شـورای نگهبـان هم نظـرش را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسـنیم، حمـیدرضا رضایی پژوهشـگر اجتمـاعی در مطلبـی درباره تعـیین تکلیف هویت فرزنـدان حاصـل ازدواج مادر ایرانی و پدر غـیرایرانی …

توضیحات بیشتر »

ازدواج افراد مطلقه با افراد مجرد از نگاه یک روانشناس

ازدواج افراد مطلقه با افراد مجرد،ازدواج مجدد ایسنا نوشت: مشاور رئیس سازمان نظام روان‌شنـاسی و مـشاوره ایران در حوزه سـلامت می‌گوید: عمـوما در زمان ازدواج فرد مطـلقه با فرد مجرد، خانواده‌هـای طرفیـن با ازدواج آنها مخالـفت دارند. این درحالیـست که در صـورت خروج فرد مطلـقه از مرحله سـوگواری بعد از جدایی و تحلیل علـت طلاق او، ازدواج او با یک …

توضیحات بیشتر »