آرایش

آخرین مدل موی کوتاه زنانه ۲۰۲۰

آخرین مدل موی کوتاه زنانه ۲۰۲۰ مو همواره یکی از مهمترین فاکتورهای زیبایی بوده و هست. از دیر باز آراستن و حالت دادن مو بخش عمده ای از آرایش و پیرایش را در بر می گرفته است. روش ها و وسیله ای گوناگونی برای حالت دادن و فرم دهی به وجود آمده است. برخی همچنان استفاده می شوند و برخی …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش های فر کردن مو بدون استفاده از حرارت

آمـوزش روش هـای فر کردن مـو بدون اسـتفاده از حرارت فر کردن مـوهـا از دیر بـاز یکی از مـواردی بوده که جزو فاکتورهـای جذابیت به حساب می آمده اسـت. کسی که دارای مـو فر طبیعی بوده همیشه از او به عنوان خوش شانس یاد می شده اسـت. در این بین دیگر افراد هم که مـوی فری ندارند بـا روش هـا …

توضیحات بیشتر »