غذاهای خارجی

کیمچی خوشمزه و مخصوص کره ای (هانگول)

کیمچی (هانگول) کره کشوری شلوغ، کوچک و پر جمعیتی است که مردم آن به هر وعده غذایی خود،بسیار اهمیت میدهند. آن ها خوردن غذا را در اولویت کارهای خود قرار می دهند، بطوری که ممکن است والدین با تلفن زدن به فرزندان خود در محل کارشان یا هر جای دیگر خوردن غذا را به آن ها یادآوری کنند. “آیا غذا …

توضیحات بیشتر »