تئاتر

تئاتر چیست و انواع سبک های تئاتر

تئاتر چیســت و انواع سبک هـای تئاتر امروزه اگر چه تئاتر در میان عموم مردم آنچنان محبوبیتی ندارد امـا دوبـاره در تلاش اســت تا جـایگاه خود را در میان مخاطبـانش پیدا کند. البته فرهگ سازی هـای به وجود آمده هم بی تاثیر نبوده اســت. تا جـایی که مردم تلاش می کنند تا بتوانند این هنر را دوبـاره به دوران اوج …

توضیحات بیشتر »