یزد شهر تاریخ و هنر

یزد مرکز اســتان و شهرسـتان یزد در مرکز ایران اســت. این شهر بین رشـته‌های شیرکوه و خرانق و در دره‌ای وسـیع قرار گرفته‌اســت. آبادانی یزد از سـدهٔ پنـجـم هجـری به بعد بوده و اتابکـان فارس از مهـم‌ترین عوامل پیشـرفت این شهر در سده‌های گذشـته به‌شـمار می‌روند.یزد در منـطقه جنوب شـرق ایران واقع شـده‌ اســت. فاصـله شهر یزد تا کـرمان (مرکز منطقـه‌ای جنوب شرق کتشور) ۳۵۱ کیلومتـر اســت.

یزد شهر تاریخ و هنر

واژهٔ یزد در لغـت به معـنای مقدس و پاک بوده و وجه‌ تسـمیهٔ این شـهر، سرزمین مقـدس و شهـر خدا اســت. یزد پناهـگاه بسیـاری از دانشـمندان و بزرگانی بوده که در زمان حمـلهٔ مغـول به ایران در سـده‌های هـفتم و هشـتم هجـری، این شـهر را سـکونتـگاه و محل زندگـی خود قرار داده بودنـد.

یزد شهر تاریخ و هنر

مورخیـن یونانی شهر کهن و باســتانی را «ایساتیـس» خوانده‌اند که احتـمالا بعد از ویرانی شـهر کهـن «کثه» پدید آمـده اســت. پـس از ظهـور اسـلام و گرایـش مردم ایران به دین اسـلام به یزد لقب «دارالعـباده» داده شـده اســت. این ناحیـه همـواره در دوره هـخامنشـیان از راه‌های معتـبر مؤسسـه‌های راهـداری، مراکز پسـتی و چاپاری برخـوردار بوده اســت. یزد اولیـن شـهر خـشتی و دومـین شـهر تاریـخی جـهان بعد از شـهر ونـیز ایتالـیا اســت. اســتان یزد از سـرزمیـن‌های کهـن و تاریخـی ایران زمـین اســت. این شـهر به شهر بادگـیرها معروف اســت.

یزد شهر تاریخ و هنر

 

مهم‌ترین آثار باســتانی یزد

 

مسجد جامع کبیرمسجد آمنه‌گلخانهٔ عرب‌هابقعهٔ سیدخلیلمقبرهٔ علی‌خاموش
مسجد امیرچخماقامامزاده ابوجعفرخانهٔ لاری‌هابقعهٔ دوازده‌امامبقعهٔ سیدپنهون
مسجد ملااسماعیلآتشکدهٔ بهرامخانهٔ ملک‌التجاربقعهٔ سیدرضابقعهٔ سید رکن‌الدین
مسجد بندرآبادباغ دولت‌آبادمدرسهٔ خانبقعهٔ فهادانآب‌انبار شش‌بادگیری
مسجد آمنه‌گلخانهٔ رسولیانمدرسهٔ شهاب‌الدینبقعهٔ شیخ‌دادامامزاده زید
امامزاده میرحسنبقعهٔ زرندیانبقعهٔ ساداتمنارجنبان خرانقزیارتگاه چک چک ـ چکچکو
آب انبار هفت بادگیری عصر آبادغار نباتی یزدسرو ابرکوهخانه صولت ـ موزه مردم شناسی ابرکوهغار نباتی یزد
خانه آقازاده ابرکوهآسیاب آبی اشکذرمجموعه سلطان بندر آباد صدوقچاپارخانه میبدکاروانسرای شاه عباسی میبد
دخمه زرتشتیانموزه آب یزدموزه آئینه و روشنایی یزدباغ دولت آباد یزدخانه لاری ها
آب انبار شش بادگیر یزدحمام خان (گرمخانه نور)ساباط های یزدچشمه آب گرم مرتضی علی یزدآبشار دره گاهان تفت یزد

یزد شهر تاریخ و هنر

 

مختصری درباره اســتان یزد:

این اســتان از شمال و غرب با اســتان اصفهان، از شمال شرقی با اســتان خراسان رضوی، از شرق با اســتان خراسان جنوبی، از جنوب غربی اســتان فارس و از جنوب شرقی با اســتان کرمان همسایه اســت و به خاطر دور بودن از مرزهای کشور همواره از بحران­‌ها و فشارهای فرهنگی و نژادی در امان بوده اســت.

اســتان یزد در حـدود ۷۲۱۵۶ کیلومـتر مربع پهنـه دارد که تقریبا ۴.۳۷% از پهـنه ایران را دربر می‌گیرد.

این اســتان دارای ۱۰ شـهرسـتان، ۱۴ شـهر، ۱۴ بخـش و ۳۸ روسـتا اســت.

یزد شهر تاریخ و هنر

 

نام شـهرسـتان‌ها

ابرکوه، اردکان، بافق، تفت، خاتم، صدوق، طبس، مهریز، مِیبُد، یزد

نام شهرها

 احمدآباد، اشکـذر، بهاباد، حمیـدیا، خضـرآباد، زارچ، شاهدیه، طبـس، عـشق‌آباد، مروسـت، مهردشـت، ندوشـن، نیر، هرات

 

یزد شهر تاریخ و هنر

مردم یزد به زبان فارسی رایج با لهجه یزدی سخن می‌گویند و بسـیاری از واژه‌ها و ترکیبات زیبای فارسی را در گویش خود حفظ کرده‌اند. در اســتان یزد برخی ویژگی‌های گویشی میان شهرستان‌های مختلف محسوس اسـتـت. معتقدان به آیین زرتشتی در میان خود به زبان بهدینی (گَورونی یا دری زرتشتی) سخن می‌گویند پو به ویژه مراسم مذهبی خود را با این زبان انجام می‌دهند. گویش یزدی بخشـی از فارسـی دری (فارسی خالص) اســت.

یزد شهر تاریخ و هنر

 

آب و هوای یزد

آب و هوای اســتان عمدتا گرم و خشک و ميزان بارندگي بين ۵۰ الی ۳۵۰ میلی‌متر در سال اســت. نوسان درجه حرارت در زمستان و تابستان و حتی در شب و روز بسـيار زياد اســت. حداکثر حرارت ۴۵ درجه سـانتی‌گراد بالای صـفر و حدـاقل ۲۰ درجه سانتی‌گراد زير صفر متـغير اســت. ميانگين روزانه دما برای تمام سال بين ۹ الی ۱۱ تا ۷ الی ۲۰ درجه سانتی‌گراد متغير اســت. محدوده اســتان يزد جزئی از فلات مرکزی ايران اســت که کويرهای ايران نيز عمدتا در اين فلات جای دارند. بخش بزرگی از مسـاحت محدوده اســتان را قسـمت‌هایی از کويرهای مخـتلف پوشـانده اســت.

پوشـش گياهی اســتان يزد سـطح مراتع اســتان ۶۵۱۸۰۰۰ هکتار برآورد شـده که ۷۸۱۱۶۳ هکـتار آن را مراتـع خوب ۲۸۰۹۹۷۸ هکتار آن را مراتع متوسط و ۲۹۲۶۸۵۹ هکـتار آن را مراتع ضعيتف تشـکيل می‌دهد.

به این ترتیب، آب و هـوای اســتان یزد به علـت قرار گرفـتن در کمـربند خشـک جـهانی، دارای زمسـتا‌ن‌های سـرد و نسبـتا مرطوب و تابسـتان‌های گرم و طولانی و خشـک اســت. در ایام تابسـتان،‌ ییـلاق‌های شـیرکوه پناهـگاه مردم گرمازده این اســتان اســت.

یزد شهر تاریخ و هنر

 

مسیرهای دسترسی به یزد

 شهرسـتان يزد (مرکز اســتان) از مسـير شـرقى به شـهرسـتان مشـهد مرتبـط می‌شـود. براى رسـيدن به مشـهد می‌بايسـتى از شـهرهاى طبس، بشرويه، فردوس، گناباد و تربت حيدريه عبور کرد.

 از مسير غربـى با اســتان فارس در ارتباط اســت و براى رسـيدن به شـيراز می‌‏بايسـتى از شـهرهاى تفت، ابرکـوه، آباده گذر نمود.

 از مسير جنوبى با اســتان کرمان در ارتباط اســت و براى رسيـدن به کرمان بايد از شـهرهاى مهـريز، انار، رفـسنجان عبور کرد.

 از سمت شمال نيز با اســتان اصفهان در ارتبـاط اســت و براى رسيدن به اصفهان بايد از شهرهاى ميبد، اردکان و نائين عبور نمود.

 مرکز اســتان يزد از طريق راه‌‏آهن از يک طـرف به شهرستـان‏‌هاى بافق، زرند، کرمان، سيـرجان و معـادن سـنگ آهن گل گهر و از طرف ديگر به شهرستان‏هاى اصفـهان و قـم و تهـران متصل می‌‏شود.

یزد شهر تاریخ و هنر

مطلب پیشنهادی

هتل حبابی یا ۵ میلیون ستاره ایسلند (۵Million Star Hotel by Bubble)

هتل حبابی یا ۵ میلیون ستاره ایسلند (۵Million Star Hotel by Bubble) امروز تصمیم گرفتیم …