گفتم ای دل نروی خار شوی زار شوی از مولانا

گفتم ای دل نروی خار شوی زار شوی از مولانا

گفتم ای دل، نروی؟خار شوی، زار شوی
بر سرِ آن دار شوی بی بَر و بی بار شوی

نکند دام نهد؟خام شوی، رام شوی؟
نپَری جلد شوی،بی پر و بی بال شوی؟

نکند جام دهد؟کام دهد، ازلب خود وام دهد؟
در برت ساز زند، رقص کند،کافر و بی عار شوی؟

نکند مست شوی؟فارغ از این هست شوی؟
بعد آن کور شوی،کر شوی، شاعر و بیمار شوی؟

نکُنَد دل نکَنی،دل بکَنَد،بهرِ تو دِل دِل نَکُنَد؟
برود در بر یار دگری،صبح که بیدار شوی؟

مولانا

گفتم ای دل نروی خار شوی زار شوی از مولانا

نکند دام نهد؟خام شوی، رام شوی؟

گفتم ای دل نروی خار شوی زار شوی از مولانا

نکند جام دهد، از لب خود کام دهد

دیگر اشعار ناب و عاشقانه ی مولانا:

بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود از مولانا

زیباترین اشعار مولانای بزرگ

زندگی نامه کوتاه از حضرت مولانا

از همراهی شما سپاسگذاریم. مجله اینترنتی چارگوشه

 

مطلب پیشنهادی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی

ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده‌ای از سعدی ای یار ناسامان من از …