گرما و پرخاشگری, مجله اینترنتی چارگوشه

گرما و پرخاشگری

 

آیا گرمای هوا عصبانیت افراد را تشدید می‌کند؟

گرمای هوا در تابسـتان و حتی اواخر بهار برای خـیلی از ما یک معـضل بزرگ اسـت. با گرم شدن هوا بیـشتر عرق می کنیم،‌ احساس بی حالی می کنیم و ترجیح می دهیم از جلوی کولر تکان نخـوریم. در خیابان معـمولا از مســیرهایی که ســایه افتاده تردد می کنیم و سعی می‌کنیم با تند راه رفتن زودتر به مقصد برسـیم که باعث می‌شود دمای بدن‌مان بالاتر برود و بیشتر عرق کنیم. در چنین شـرایطی، گاهی اوقات از کوره در می‌رویم و رفتارهـای پرخاشـگرانه شـدیدی خواهیم داشت!

خیلی‌ها معتقدند وقتی که هوا گرم می‌شـود، اعصاب‌شـان به‌هم می‌ریزد و زودتر از کوره درمی‌روند. اما تأثیر گرما بر خلق و خو چگونه اســـت؟ آیا واقعا گرمای هوا افراد را پرخاشگر می‌کند؟

گرما و پرخاشگری, مجله اینترنتی چارگوشه

رابطهٔ میان گرما و پرخاشگری

رابطهٔ میان گرمای هوا و پرخاشـگری، رابطه‌ای پیچیده‌ اســـت. این باور بین مردم وجود دارد که هوای گرم، باعث رفتار پرخاشـگرانه می‌شود و مقدار این عصـبانیت، رابطهٔ نزدیکی با دمای هوا دارد. اما نمی‌توان با قطعـیت گفت که گرمای هوا به‌طور مسـتقیم باعث عصـبانیت و پرخاشگـری افراد می‌شود. به‌طور مثال، شاید وقتـی هوا گرم‌تر می‌شـود، افراد بیشـتری به خیابان‌ها و فضاهای عمومی می‌آیند که باعث می‌شـود افراد بیـشتر با یکدیگر برخورد داشـته باشـند و این امر احتـمال درگیری و پرخاش را بین آن‌ها افزایش می داده.

جالب اســـت بدانید نتیجهٔ پژوهـش‌های آزمایشـگاهی، با نتایج پژوهـش‌های میـدانی تناقض دارند؛ زیرا پژوهـش‌های میدانی نشان می‌دهـند که افزایـش دما همیـشه با افزایـش رفتارهای پرخاشـگرانه همراه اســـت.

بر اساس پژوهـش‌های میدانی، مناطق گرم‌تر جهان، سـال‌های گرم‌تر، فصـل‌ها، ماه‌ها و روزهای گرم‌تر سـال، با پرخاشگری ارتباط بیشتری دارند. حتی برخی بررسـی‌ها نشان می‌دهند که پرتاب‌کننـده‌های توپ در ورزش بیـس‌بال، در هوای گرم‌تر، توپ را تهاجمی‌تر پرتاب می‌کنند؛ و در روزهای گرم، دریافت‌کنـنده‌های بیشـتری مورد اصابت توپ پرتاب‌کننـده‌ها قرار می‌گیـرند. این مسئله نمی‌تواند به‌خاطر خستگی پرتاب‌کننـده‌ها باشد؛ چون در هوای گرم، مقدار راه‌رفتن و فعالیت آن‌ها در زمین بازی افزایشی نمی‌یابد؛ این‌طور به نظر می‌رسـد که پرتاب‌کنـنده‌ها، صرفا از روی قصد،‌ دریافت‌کننـده‌های بیـشتری را هدف قرار می‌دهند.

گرما و پرخاشگری, مجله اینترنتی چارگوشه

تأثیر گرما بر همـدلی افـراد

دمای بالا، تمایل ما را نسـبت به سایر افرادی که با آن‌ها روبه‌رو می شـویم، کاهـش می‌دهد؛ به‌ویژه وقتی گرما با شلوغی همراه می‌شود، میزان همراهی و کمک ما به دیگران هم کاهش پیدا می‌کند. کسـانی که در آزمایشـگاه، در معرض هـوای گرم قرار می‌گرفتند، حتی پس از پایان آزمایش هم، کمتر به دیگران کمک می‌کردند. دمای بسیار پایین یابالای هوا در زمستان و تابستان، تمایل مردم برای کمک به دیگران را کاهش می‌دهد. همچنین پژوهش‌ها نشان داده اســـت راننده‌هایی که خودرویشان کولر ندارد، در روزهای گرم سال بیشتر از دیگران از بوق اســـتفاده می‌کنند.

گرما و پرخاشگری, مجله اینترنتی چارگوشه

تأثیر گرما بر سلامتی

گرمای هوا می‌تواند روی سلامت انسان هم تأثیر منفی داشته باشد. این موضوع در شهرهایی که وجود کارخانه‌ها، موتور وسایل نقلیه و دستگاه‌های تهویه هوا، باعث شده اســـت دمای هوای آنها بیش از ده درجه گرم‌تر از شهرهای اطرافشان باشد، بیشتر صدق می کند. آثار اســـترس ناشی از گرما، می‌تواند از خـستگی و سـردرد شروع شود و به دلیریوم، حمله قلبی و حتی مرگ‌ومیر برسـد. به عبارت دیگر، گرما نه‌تنها ما را عصبانی می‌کند؛ بلکه می‌تواند باعث بیـماری ما هم بشود.

تأثیر گرمای تابسـتان بر ایجاد اضـطراب و افسـردگی

اگر شما هم با گرم‌تر شدن هوا، دچار اضـطراب یا وحشـت‌ می‌شوید، باید بدانید که تنها نیستید. اضطراب تابستانی واقعا اتفاق می‌افتد و دلیل اصلی آن هم دمای بالا و رطوبت هواســـت.
تنها شما نیـستید که خلق‌وخویتان تحت‌تأثیر هوای گرم تغییر می‌کند. خیلی‌ها در فصل‌های زمستان، تابستان، یا هر دو، دچار افسردگی فصلی می‌شـوند. بنابر تحقیقات هوا نه‌تنها می‌تواند باعث افسـردگی شود، بلکه نـشانه‌های اضـطراب را هم تشدید می‌کند.
وقتی خیلی گرم‌تان می‌شود، همان نشانه‌هایی ظاهر می‌شوند که وقتی دچار وحـشت‌ می‌شوید.
الن یام می‌گوید: «کسانی که در گذشته دچار وحشت‌زدگی شـده‌اند، بیشـتر ممکن اســـت در اثر گرمای تابستان دچار اضطراب شوند.» نشانه‌های روانی که طی تجربهٔ وحشـت‌زدگی به وجود می‌آیند، بسـیار شدید هسـتند، بنابراین خیلی‌ها که سابقهٔ چنین حمله‌هایی را دارند، ممکن اســـت در ماه‌های گرم تابـستان دچار سـطوح بالاتری از اضـطراب شوند و همان نشانه‌های روانی را تجربه کنند؛ نشانه‌هایی مانند تعـریق، تپش قلب، لرزش، تنگی نفس و غش‌کردن.
وقتی بدن‌تان خیلی گرم می‌شود، دچار همان نشـانه‌های اختلال اضـطراب می‌شـوید. اگر در هوای گرم مراقب خودتان نباشید، ممکن اســـت نشانه‌های اضطراب‌تان تشـدید شوند.

گرما و پرخاشگری, مجله اینترنتی چارگوشه

قضیه فقط گرما نیست، آفتاب تابستان می‌تواند بر سلامت روانی انسـان هم تأثیر بگذارد.
به‌گفتهٔ دکتر آلفرد لوئی خیلی‌ها در فصل تابستان فعال‌تر می‌شوند و همـین باعث خستگی بیـشترشان می‌شود. معمولا الگوی خواب افراد هم در این فصل تغییر می‌کند و همین قضیه، بر سلامت روانی انسان تأثیر می‌گذارد و باعث اضطراب و افسردگی می‌شود.
دکتر لوئی معتقد اســـت افرادی که ریتم عملکرد شبانه‌روزشـان با افزایش نور خورشـید به‌هم می‌خورد، باید صبح‌ها وقت بیشتری را زیر نور خورشید بگذرانند تا به آن عادت کنند؛ در ضـمن باید دربارهٔ مصرف مکمل‌های متالونین هم با پزشک مشورت کنند.

توصیه کارشناسان

کارشناس‌ها توصیه می‌کنند برای اجتناب از این نشـانه‌ها و به حداقل رساندن آن‌ها، هنگامی که دمای هوا و میزان رطوبت خیلی بالاســـت، تا جایی که می‌توانید، بیرون نروید. همچنین، به نشانه‌های طبیعی بدن خود هم توجه کنید. حواس‌تان به بی‌حوصلگی، تحریک‌پذیری، افکار و نگرانی‌های آزاردهنده، خسـتگی، تنگی‌نفس و تهوع باشد. همچنـین نوشیدن آب کافی، رژیم غذایی سالم و متعادل، خواب کافی و ورزش منظم، می‌توانند به درمان اضطراب تابسـتانی کمک کنند.

سـخـن آخـر

خلاصه اینکه واکنش منفی به گرما، در همهٔ انسـان‌ها وجود دارد؛ پس اگر در روزهای گرم سال کمـی اعصـاب‌تان به هم ریخـت، نگران نشـوید؛ فقط شـما نیـستید که دچار چـنین حالتـی می‌شـوید.

مطلب پیشنهادی

آزمون مزاج شناسی, مجله اینترنتی چارگوشه

آزمون مزاج شناسی

آزمون مزاج شناسی   تعریف مزاج : حتما بارها و بارها کلمه مزاج  را شنیده …