چگونه کودکم را متقاعد کنم که دستهایش را بشوید؟

 

چگونه کودکم را متقاعد کنم که دســتهایش را بشوید؟

کودکان به خوبی می‌تواننــد راه‌های جلوگیری از شیوع میکروب‌ها و رفتارهای بهداشتی را یاد بگیرنــد.
و لازمه آن آموزش صحیح این رفتارها به کودکان اســت که توسط والدین صورت میگیرد.

” دســتهاتو بشور”

این جمله‌ای اســت که بارها و بارها در روز خود ما تکرار می‌کنیم یا از زبان دیگران می‌شنویم. با نگرانی‌هایی که عموما در باره آنفلوانزاهای فصلی و ویروس H1N1 وجود دارد، به خوبی می‌شود فهمید که بیشتر مردم می‌داننــد باید جلوی شیوع و پراکنــدگی میکروب‌ها را بگیرنــد و بهداشت فردی را افزایش دهنــد اما همچنان یک پرسش بزرگ باقیست:

آیا مردم دســت‌های خود را به روش صحیح می‌شوینــد؟

متخصصان مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها توصیه می‌کننــد که در هر بار شـسـتـنشو  باید حداقل 20 ثانیه دســت‌ها را با صابون و آب گرم سالم شـسـتـن. در صورتی که آب تمیز در دســترس نباشــد، می‌توان از یک پاک کننــده الکلی اســتفاده کرد، اما واضح اســت که این نوع محصولات، کثیفی و گل و لای را از دســت پاک نمی‌کنــد و آب و صابون همواره بهترین گزینه اســت.

چگونه کودکم را متقاعد کنم که دستهایش را بشوید؟

به خصوص برای کودکان مهم اســت که شیوه صحیح شـسـتـنشوی دســت را بداننــد زیرا بیش از 80 درصد آلودگی‌ها از طریق دســت منتقل می‌شونــد و کودکان در سنین پیش از دبستان خیلی به هم نزدیک هستنــد و همه چیز خود اعم از خوراکی، اسباب بازی، لوازم نقاشی و کاردســتی و غیره را با یکدیگر مبادله می‌کننــد، پس شـسـتـنشوی دســت برای این کودکان بسیار مهم اســت تا بتواننــد بهتر با میکروب‌ها مبارزه کننــد.

در اینجا چنــد شیوه آموزش را با هم مرور می‌کنیم:

– دســتهای خود را بشویید

کودکان بیشتر از یک الگوی مناسب یاد می گیرنــد . شما با شـسـتـنشوی دســتان خود در حضور کودکان خردسال، نه تنها به آنها شیوه صحیح شـسـتـنشوی دســت را نشان می‌دهید، بلکه اهمیت آن هم برای کودک مشخص می‌شود.

– درباره زمان شـسـتـنشوی دســت با کودکان صحبت کنید

به خردسالان بگویید که همیشه قبل از اینکه چیزی بخورنــد و بعد از اینکه از دســتشویی می‌آینــد باید دســتهای خود را خوب بشوینــد زیرا حتی اگر شیوه شـسـتـنشو را هم آموزش دیده باشنــد درست نمی‌داننــد که چه موقع باید به طرف دســتشویی برونــد.

چگونه کودکم را متقاعد کنم که دستهایش را بشوید؟

نحوه شست و شوی دست خردسال

– در باره دلایل شـسـتـنشوی دســت برای کودکان حرف بزنید

مجددا تاکید می‌کنیم که هرآنچه برای افراد بزرگسال جز واضحات اســت الزاما برای خردسالان به همان انــدازه روشن نیست. در ابتدایی‌ترین گام توضیح دهید که شـسـتـنشوی دســت چگونه میکروب‌هایی را که باعث بیماری می‌شونــد از ما دور می‌کنــد.

– در باره چگونگی شـسـتـنشوی دســت واینکه برای این کار چقدر باید وقت بگذارنــد به خردسالان توضیح دهید

فرزنــد خردسال خود را به دســتشویی ببرید و شیوه شـسـتـنشو را برای او شرح دهید. تفاوت آب گرم و سرد را به او نشان دهید و به طریقی که برای او قابل تشخیص باشــد شیرهای آب سرد و گرم را از هم تفکیک کنید. دمای آب گرم را طوری تنظیم کنید که دســت کودک خردسال نسوزد. تمام مراحل شـسـتـنشو را با هم مرور کنید. مقدار مناسب صابونی که در هر بار شـسـتـنشو باید اســتفاده کنــد را به او نشان دهید و اینکه چگونه باید دســتهایش را به هم بمالد.

چگونه کودکم را متقاعد کنم که دستهایش را بشوید؟

خردسالان شناختی از مفهوم زمان نــدارنــد بنابراین قراردادی بین خود بگذارید تا زمانی حدود 20 ثانیه طول بکشــد مثلا دو بار آهنگ الفبا را بخوانید یا مثلا هر شعری را که کودک هم بلد اســت تا جایی که به انــدازه این زمان بشود را با هم بخوانید.

– مطمئن شوید که سینک دســتشویی برای کودک به راحتی قابل دســترسی اســت

اگر ارتفاع سینک بلنــد اســت از چهارپایه یا صنــدلی اســتفاده کنید تا دســت خردسال به راحتی به شیر آب برسد. همچنین دقت کنید که صابون هم در دســترس کودک باشــد.

– شـسـتـنشوی دســتها را به یک کار لذت بخش تبدیل کنید

چگونه کودکم را متقاعد کنم که دستهایش را بشوید؟

آموزش شستن دست به کودک

صابون‌های خوش بو (با رایحه میوه) و با اشکال زیبا و جذاب (مثل شخصیت‌های کارتونی مورد علاقه کودک) خریداری کنید. اشکالی که انواع متفاوت آنها در رنگ‌های مختلف در اکثر داروخانه‌ها قابل دســترسی اســت. با این کار شـسـتـنشوی دســتها را به یک بازی یا تفریح تبدیل کنید.