چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟

 

اســتفاده از لمس برای توصیف رنــگ ها

در حالی که فرد اشیاء خاصی را نگه می دارد به او بگویید چه رنــگی اســت.  اســتفاده از اشیاء که تقریباً همیشه رنــگ خاصی هستند، مفید است.

به شخص اجازه دهید تکه های مختلف چوب را در دست خود نگه دارد، پوست درخت را لمس کند یا خاک را بر روی زمین لمس کند و توضیح دهد که این موارد همه قهوه ای اســت. بگویید، قهوه ای  مانند زمین یا قسمتهای مرده چیزهایی که از روی زمین از خاک بیرون آمده اند اســت.

چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟

برگها یا تیغ های چمن را برای نگه داشتن آن به فرد بدهید و توضیح دهید که اینها سبز اســت. رنــگ سبز مانند قسمتهای زنده گیاهان اســت زیرا وقتی گیاهان سبز هستند به معنی زنده بودن آنهاســت. حتی می توانید برگهای مرده بدهید و تفاوت سبز و قهوه ای را توضیح دهید. بگویید، صافی و لطافت برگها  سبز احساس می شود. سبز احساس زندگی می دهد. اما وقتی برگ ها مانند سایر برگ ها ترد هستند، آنها قهوه ای شده اند و دیگر زنده نیستند.

چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟

دستانشان را درون یک کاسه آب خنک قرار دهید و توضیح دهید که آب آبــی اســت. به آنها بگویید که مقادیر کمی از آب آبــی کم رنــگ اســت، تقریباً واضح و بدون رنــگ اســت، و مقدار آب زیاد، مانند رودخانه ها یا اقیانوس، آبــی بسیار پر رنــگ هستند. بگویید، وقتی در حال شنا کردن در آب هستید، خنکی که احساس می کنید، رنــگ آبــی همان احساس را دارد.

چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟

توضیح دهید که گرما، مانند شعله آتش یا شمع یا مشعل گرم اجاق گاز قرمز اســت. معمولاً می توان قرمز را گرما یا حتی سوختگی دانست. به شخص بگویید، اگر تا به حال آفتاب سوخته شده اســت، پوست شما به رنــگ قرمز تبدیل می شود. یا اگر احساس خجالت و سرخ شدن کرده اید، آن گرما روی گونه های شما قرمز به نظر می رسد.

چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟

توضیح دهید که بتن، مانند روی دیوارها یا پیاده روها، خاکستری اســت. فلز نیز خاکستری اســت : به آنها بگویید که خاکستری اغلب احساس سختی می کند و با توجه به اینکه خورشید بیرون در آسمان باشد یا نه، خنک یا گرم اســت. به او بگویید، خاکستری بسیار سخت و قوی اســت. مانند جاده ای که زیر پایتان اســت، یا دیواری که می توانید به آن تکیه دهید، محکم اســت، اما زنده نیست و رشد نمی کند و یا احساس نمی کنید.

برای توصیف رنــگ ها از بو و مزه اســتفاده کنید

بوها و مزه ها مطمئناً با رنــگ های خاصی همراه اســت.

توضیح دهید که غذاهای تند و فلفل های غذاهای تند اغلب قرمز هستند. غذاهای دیگر که قرمز رنــگ  هستند مانند توت فرنــگی، تمشک و گیلاس هستند. توضیح دهید که چگونه این طعم ها شیرینی بسیار شدید دارند. بگویید، دقیقاً مانند این همانگونه که احساس گرما می کنید، می توانید هنگام خوردن چیزی گرم و تند، آن را احساس کنید.

چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟

 به فرد پرتقال بدهید و توضیح دهید که رنــگ پرتقال ها  نارنجی هستند. از آنها بخواهید به بو و مزه توجه کنند. بگویید، رنــگ نارنجی معمولاً با طراوت، شیرین و گرمسیری توصیف می شوند. خورشید نارنجی اســت، و بسیاری از غذاهای نارنجی نیاز به نور زیادی برای رشد دارند. همین کار را با یک لیمو و موز انجام دهید و توضیح دهید که لیمو و موز به رنــگ زرد هستند. اگرچه طعم های مختلفی دارند، هر دو به رنــگ زرد هستند، و زرد هم می تواند طعم ترش و مرکبات داشته باشد، یا شیرین و مغذی باشد.

چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟ چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟ چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟

بگویید، غذاهای زرد نیز به مقدار زیادی نور خورشید احتیاج دارند، آنها روشن و شاد هستند. برگ های سالاد (كاهو و اسفناج) را به فرد بدهید و توضیح دهید كه اینها همیشه سبز هستند. رنــگ سبز بو و مزه مطبوع میدهد مانند گیاهانی که تازه از زمین بیرون آمده اند و بعضی اوقات آنها کمی مزه تلخ می دهند. سبز معمولاً مانند میوه شیرین نیست. غالباً تلخ اســت و بوی دیگری دارد.

چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟ چگونه رنــگ ها را به افراد نابینا یاد بدهیم؟

به او گیاهان مختلف با بو های متفاوت مانند نعنا بدهید و بگویید: بوی سبز مانند این اســت : تازه، خوشایند و سالم. برای بوی غیر غذایی موجود در طبیعت، دوباره توضیح دهید که برگ ها و چمن ها سبز هستند و آب به رنــگ آبــی اســت. گل ها رنــگ های مختلفی داند و غالباً یک  نوع گل در رنــگهای مختلفی دیده می شود، اما معمولاً آنها به رنــگ سبز، قهوه ای، خاکستری یا مشکی نیستند.

به این فکر کنید که چگونه صداها می توانند رنــگها را توصیف نمایند.

قطعاً صداهای خاصی می تواند با رنــگ های خاصی همراه باشند. توضیح دهید که آژیرها باید آنها را به فکر قرمز بیاندازند، زیرا رنــگ قرمز برای جلب توجه مردم اســت و بسیاری از کامیون های آتش نشانی و پلیس و آمبولانس ها قرمز هستند. بگویید، وقتی آژیر به صدا در می آید، این امر باعث می شود که مردم هوشیار باشند و سریعاً توجه کنند، زیرا ممکن اســت خطر وجود داشته باشد. قرمز علامت حالت اورژانسی اســت و توجه شما را جلب می کند.

صدای جاری شدن آب، به ویژه حرکت حباب در آب یا ریزش امواج اقیانوس، باید باعث شود آنها به رنــگ آبــی فکر کنند. بگویید، آبــی آرام و خوب اســت، مثل اینکه صدای آب باعث می شود احساس آرامش کنید. صدا برای رنــگ سبز می تواند خش خش کردن برگها یا آواز پرندگان باشد. توضیح دهید که همه پرندگان سبز نیستند، اما به دلیل اینکه پرندگان در درختان زندگی می کنند، صدای پرندگان اغلب باعث می شود مردم به رنــگ سبز فکر کنند.

بگویید، وقتی حرکت برگ درختان را می شنوید و پرندگان آواز می خوانند، این همان چیزی اســت که سبز به نظر می رسد.صداهای طوفان را خاکستری توصیف کنید. هنگامی که رعد و برق و باران می بارد، آسمان خاکستری اســت و همه چیز را خاکستری تر نشان می دهد. بگویید  طوفان ها خاکستری هستند. صدای بلند رعد و برق و صدای باران به این معنی اســت که آسمان خاکستری اســت، کمی تاریک و افسرده اســت زیرا خورشید بیرون نیست.

توصیف کنید که رنــگ ها چه احساسی را در شما ایجاد می کنند.

افراد معمولاً رنــگها را با حالتهای عاطفی یا روانشناختی خاصی مرتبط می کنند و تحقیقات زیادی در مورد ارتباط رنــگ و احساس انجام شده اســت.

بعضی موارد رایج برای این موضوع را به او توضیح دهید:

قرمز: معمولاً رنــگ عصبانیت، هیجان جنسی، قدرت جسمی یا پرخاشگری

نارنجی : راحتی جسمی، داشتن غذای کافی، گرما و امنیت، گاهی اوقات سرخوردگی دوستانه

زرد : خوشبختی، خوش بینی، اطمینان، گاهی ترس

سبز: تعادل، طراوت، هماهنگی، آگاهی از محیط زیست، صلح

آبــی : هوش، خونسردی، آرامش، آرامش، منطق

بنفش: آگاهی معنوی، راز، لوکس، حقیقت؛ اغلب با رویاها همراه اســت

سیاه : ظرافت و زرق و برق (مثبت) یا سنگینی، تهدید یا ظلم (منفی)تمیزی

سفید : وضوح، پاکی، سادگی

قهوه ای : خاکی، قابلیت اطمینان، پشتیبانی

خاکستری: بی طرفی؛ عدم اعتماد به نفس یا انرژی؛ افسردگی، پرورش

صورتی : گرما، زنانه، عشق

از اعداد برای توصیف رنــگ اســتفاده کنید

بگویید از آنجا که تعداد نامحدودی عدد وجود دارد، تعداد نامحدودی از رنــگ ها وجود دارد. تصور کنید که شماره یک قرمز اســت و شماره دو آن زرد اســت، می توانید بین یک تا دو پیدا کنید: 1.2، 1.21، 1.22، 1.3، 1.4، 1.45 ….. با رنــگ ها، بین هر دو رنــگ مقدار نامحدودی وجود دارد، چیزی که به ما درجه بندی می دهد.

 

مطلب پیشنهادی

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart)

معنی ایموجی قلب خاکستری (Grey Heart) این روزها شاهد گسترش روز افزون استفاده از شبکه …