چگونه با شکست عشقی (عاطفی) کنار بیاییم؟

 

چگونه با شکست عـشــقی (عاطفی) کنار بیاییم؟

عاشق شدن و عـشــق ورزیدن یه برهه از زنــدگی اســت و احیانا شکست عـشــقی و تمام کردن یک رابطه عاشقانه برهه دیگر از زنــدگی. هردو چالش های خاص خودش را دارد و در هر مورد باید محتاط عمل کرد. شکست عـشــقی خودش دردناک اســت و دور بودن از یار حتی اگر تمام کننــده هم خودتان باشید دردناک و غم انگیز اســت. ممکن اســت اکثر ما یک بار در زنــدگی مان هم شده این درد جدایی را تجریه کرده ایم و با تبعات آن آشنایی داریم. ما در چارگوشه می خواهیم روش هایی را بگوییم که تحمل این جدایی و ترک محبوب را برایتان سهل تر و آسانتر کنیم. با چارگوشه همراه باشید.

انواع شکست عـشــقی

شکست عـشــقی می توانــد به صورت های مختلفی برای افراد ایجاد شود. در ادامه به انواع آن اشاره می کنیم.

ناپدید شدن بدون هیچ حرفی

یکی از سخت ترین ضربه های روحی که می توانــد در یک رابطه به افراد وارد شود زمانی اســت که یکی از طرفین رابطه بدون هیچ حرفی ناپدید می شود. یک روز صبح که با او تماس می گیرید متوجه می شوید که تلفن همراهش خاموش شده و هرچه پیام می دهید برایش ارسال نمی شود. روزها و هفته ها می گذرد و شما همچنان منتظرید که از او خبری شود. اما حقیقت تلخ این اســت که او متاسفانه به تنهایی برای این رابطه تصمیم گرفته و خودش را کنار کشیده. قطعا درک کردن حس و حال شما در این شرایط بسیار سخت اســت ولی ما سعی می کنیم شما را درک کرده و راهکارهایی در جهت کنار امدن با این موضوع  ارائه کنیم.

چگونه با شکست عشقی (عاطفی) کنار بیاییم؟

بهانه تراشی

گاهی نیز متوجه می شوید عـشــقتان چنــد روزی اســت که مدام به بهانه های مختلف جواب تماس ها و پیام های شما را یکی در میان می دهد و دیگر مثل سابق برای شما وقت نمی گذارد. با وجود اینکه شما بسیار به او ابراز علاقه می کنید ولی او خیلی واکنش مثبتی نشان نمی دهد و احساس می کنید نسبت به شما سرد شده اســت. بعد از گذشت چنــد وقت با آوردن بهانه ای مثل اوضاع بهم ریخته خانوادگی اش از شما می خواهد که چنــد روزی با هم کمتر در تماس باشید ولی در حقیقت این کار مقدمه اســت برای سردتر شدن و پایان ارتباط شما. در این نوع از شکست عـشــقی شما هنوز در شوک این هستید که چطور کسی که تا دیروز عاشق شما بود اینگونه شما را رها کرده اســت و احتمالا مدت ها تحت تاثیر این شوک بزرگ زنــدگی خود را کاملا تعطیل می کنید.

شکست عـشــقی بدلیل حضور یک شخص جدید

چنــد روزی اســت که به عـشــقتان مشکوک شده اید و حس می کنید که او در حال خیانت کردن به شما اســت. بعد از اینکه مطمئن شدید از او سوال می کنید که علت کارش چه بوده و او تنها چیزی که در جواب به شما می گوید این اســت که دیگر شما را دوست نــدارد و می‌خواهد ارتباطش را با شما قطع کنــد.  و اکنون شما با روحیه ای آسیب دیده بدون اینکه علت خیانتش را بدانید مجبور به ترک رابطه می شوید. این هم نوع دیگری از شکست عـشــقی اســت که افراد تجربه می کننــد.

جدایی همراه با دعوا و مشاجره

یکی دیگر از انواع شکست عـشــقی زمانی اســت که شما ارتباط چنــد ماهه یا چنــدساله خود را با دعوا و درگیری به اتمام می رسانید. که اهداف شما می توانــد از این کار متفاوت باشد. برخی فقط برای تست کردن میزان وفاداری و عـشــق طرف مقابلشان بحثی را راه می انــدازنــد و می خواهنــد ببینــد که عـشــقشان برای مانــدن آنها در رابطه چقدر تلاش می کنــد. بعضی دیگر نیز بدنبال بهانه برای تمام کردن رابطه یا گرفتن انتقام از طرف مقابل هستنــد و تصمیم می گیرنــد با دعوا و مشاجره به هدف خود برسنــد. به همین دلیل اغلب اوقات یک طرف رابطه قربانی تصمیم خودخواهانه طرف دیگر می شود.

جدایی با احترام و صداقت

در این نوع از شکست و ضربه عـشــقی طرفین رابطه کمترین میزان از اســترس و ناراحتی را نسبت به انواع قبل تجربه می کننــد. البته این نوع از شکست عـشــقی هم به دو دسته تقسیم می شود. زمانی که دو نفر خودشان به این نتیجه می رسنــد که ادامه دادن رابطه به نفع هیچکدامشان نیست و زمانی که یکی از طرفین رابطه با صداقت و احترام از طرف مقابل خود می خواهد که رابطه را خاتمه دهنــد که البته دلیل خود را برای این کارش هم بیان می کنــد.

چگونه با شکست عشقی (عاطفی) کنار بیاییم؟

10 روش برای فراموش کردن شکست عـشــقی

بسیار خوب تا اینجا آشنا شدیم که چطور میشود، عاشقی که تا دیروز عاشق شما بوده دیگر این احساس را نــدارد و شما را ترک کرده اســت. از اینجا به بعد یاد میگیرید که چگونه یا این شوک کنار بیایید و شکست عـشــقی را تحمل کنید.

1. گریه کنید تا شکست عـشــقی خود را فراموش کنید

قبل از اینکه ژست انسانی قوی را به خود بگیرید و ادعا کنید که نمی‌گذارید احساسات بر شما غلبه کننــد، فراموش نکنید که هرچه بیشتر احساسات خود را انکار کنید، کمتر از آن‌ها رها می‌شوید. راه سالم‌تر، عاقلانه‌تر و مسئولانه‌تر این اســت که درمورد احساساتِ همواره درحال تغییرتان صداقت داشته باشید (ابراز احساسات). یکی از راه‌های کنار آمدن با شکست عـشــقی این اســت که دل‌شکستگی خود را بپذیرید و فراموش نکنید که گریه کردن به درمان قلب شکسته و فراموش کردن شکست عـشــقی کمک می‌کنــد.

2. ارتباط خود را با دنیای مجاز کمتر و یا قطع کنید

گاهی در کنار آمدن با شکست عـشــقی خود خوب پیش رفته‌اید، برای مدتی دیگر به آن فکر نکرده‌اید و درمورد شور و عـشــق گذشته‌تان احساس غم و انــدوه نــدارید، ولی نگاهی سریع به حساب کاربری طرف مقابل در رسانه‌های اجتماعی شما را ماه‌ها به عقب برگردانــد. با دیدن حساب او فورا احساس ناراحتی می‌کنید یا به خودتان می‌گویید که او شادتر از شماســت یا توانسته فرد دیگری را پیدا کنــد. اگرچه این ممکن اســت درست باشد، ولی نباید به چیزهایی که در رسانه‌های اجتماعی می‌بینید اعتماد کنید؛ به‌علاوه، این مسئله نباید برای شما اهمیتی داشته باشد. شما تنها زمانی واقعا به رابطه‌ی قبلی‌تان پایان می‌دهید و شکست عـشــقی خود را فراموش می‌کنید که تمام ارتبا‌ط‌هایتان با او را در تمام جنبه‌ها، ازجمله رسانه‌های دیجیتالی قطع کنید.

چگونه با شکست عشقی (عاطفی) کنار بیاییم؟

3. سعی نکنید همچنان دوست او باقی بمانید

گاهی به این دلیل نمی‌توانید همسر قبلی‌تان را فراموش کنید که او هنوز هم بهترین دوست شماســت یا هنوز هم همیشه در فکرش هستید. شما نباید همچنان با او وقت بگذرانید و دوست باشید. مثلا وقتی برنامه‌ی موردعلاقه‌اش در تلویزیون پخش می‌شود، برایش پیامک نفرستید. راحت‌ترین و سالم‌ترین راه برای فراموش کردن یک فرد این اســت که مرزهای مشخصی را با او ایجاد کنید. گرچه درست اســت “هر که از دیده برود لزوما از دل نمی‌رود”، ایجاد فاصله‌ای آگاهانه و تعمدی میان شما، بدون شک فراینــد کنار آمدن با شکست عـشــقی و فراموش کردن طرف مقابل را ساده‌تر می‌کنــد.

4. از شر چیزهایی که شما را به‌یاد او می‌انــدازد خلاص شوید

برای اینکه به‌سرعت کسی را فراموش کنید، تمام چیزهایی که او را به‌یاد شما می‌انــدازد، دور بریزید. مجله‌ها و مسواک او را که هنوز در گوشه‌وکنار خانه‌تان مانــده دور بریزید. از او نخواهید که وسایل‌تان را به شما برگردانــد. از تشویق کردن تیم او دست‌ بردارید. لباس‌ها و وسایل او را در خانه نگه نــدارید. گریه کنید و بدون وجود هر چیزی که شما را به‌یاد گذشته می‌انــدازد، دوباره از نو شروع کنید. هر چیزی ماننــد هدیه‌ها و یادگاری‌های کوچک و ارزان‌قیمت، کارت‌پستال‌ها یا نامه‌ها و حتی لباس‌هایی که زمانی به او تعلق داشته‌انــد، باید دور ریخته شونــد.

چگونه با شکست عشقی (عاطفی) کنار بیاییم؟

کولمن می‌گوید: «همه‌ی اینها یادگاری‌هایی هستنــد که احساساتی شدید و خاطراتی را در ذهن‌تان ایجاد می‌کننــد که منتهی‌به عقده‌های روحی می‌شونــد.»

5. از تجزیه‌وتحلیل گذشته و افسوس خوردن دست بردارید

اگر می‌پرسید که چطور می‌توانید شکست عـشــقی خود را فراموش کنید، یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که باید بردارید، پذیرش تصمیمِ گرفته‌ شده اســت. فرقی نمی‌کنــد که شما جدایی را انتخاب کرده‌اید یا او، درهرصورت نباید تصمیمی را که گرفته شده، تجزیه‌ و تحلیل و ارزیابی کنید. دیگر لحظه‌ به‌ لحظه‌ی رابطه‌تان را ارزیابی و نقد نکنید و فکرتان را به کارهایی که می‌توانستید یا باید انجام می‌دادید، مشغول نکنید. دیگر به‌دنبال دلیل و توضیح نباشید و یاد بگیرید که قطعیت جدایی خود را بپذیرید.

6. فعالیت داشته باشید

کیسه بوکس باشگاه را به‌یاد می‌آورید؟ بهتر اســت از آن اســتفاده کنید. این که روزها روی تخت بخوانید، فقط باعث می‌شود که از خودتان نفرت داشته باشید. اجازه نــدهید که این جدایی، سستی و تنبلی شما را توجیه کنــد. با انجام فعالیت‌های فیزیکی، افکار ناخوشاینــد را دور بریزید. برای نمونه، به گروه فعالی بپیونــدید، در تیم ورزشی عضو شوید یا در پارک نزدیک خانه‌تان بسکتبال بازی کنید. حتی پیاده روی هم برای جسم و روح‌تان خوب اســت. وقتی فکرتان درگیر و قلب‌تان خسته اســت، کمی هوای تازه می‌توانــد اثر زیادی داشته باشد.

چگونه با شکست عشقی (عاطفی) کنار بیاییم؟

7. از فرصت تازه‌تان بهره ببرید

حالا که مجرد هستید، از زمان و آزادی بیشتری که این موقعیت برای‌تان ایجاد کرده، اســتفاده کنید. از زمانی که با نامزدتان بوده‌اید، چه چیزهایی را ازدست داده‌اید؟ با دوستان‌تان بیرون بروید، در کلاسی شرکت کنید، وقت بیشتری را با خانواده‌تان بگذرانید و از انجام کارهایی که قبلا نمی‌توانستید انجام بدهید، لذت ببرید. یکی از راه‌حل‌های تأثیرگذار فراموش کردن شکست عـشــقی این اســت که شادی و خوشبختی را در حوزه‌های دیگری جست‌وجو کنید. به فصل جدید زنــدگی‌تان به چشم شروع تازه‌ای نگاه کنید. نظم و ترتیبی به زنــدگی‌تان بدهید. خودتان را رها کنید.

8. اشتباهات و خطاهای او را به‌یاد بیاورید

البته ممکن اســت که این مورد، ناخوشاینــد و بی‌رحمانه به‌نظر برسد، ولی اگر می‌خواهید فقط یکی از روش‌های فهرست‌شده در اینجا را انجام بدهید، آن یک روش حتما همین مورد باشد. وقتی خاطرات در سرتان می‌چرخنــد، همه‌چیز گیج‌کننــده می‌شود. وقتی احساساتی می‌شوید و به رابطه‌ی قدیمی‌تان حالتی رؤیایی و آرمان‌گرایانه می‌دهید، بسیاری از خاطرات مهم را نادیده می‌گیرید. ولی اگر فهرستی از حقایق را بنویسید، شامل چیزهایی که گفته اســت یا رفتارهایی که با شما داشته اســت، به جایی می‌رسید که با خودتان فکر کنید، چرا درمورد کسی که چنین رفتارهای وحشتناکی با من داشته این‌طور رمانتیک فکر می‌کنم؟

9. با دوستان‌تان دوباره ارتباط برقرار کنید

با برقراری ارتباط با دوستان و برگشتن به جمع‌های اجتماعی‌تان راحت‌تر می‌توانید رابطه‌ی قدیمی‌تان را فراموش کنید. دوباره با دوستان‌تان تماس بگیرید و برنامه‌هایی با آنها بریزید؛ حتی اگر تمایلی نــدارید که با آنها جایی بروید. با انجام این کار فرصتی پیدا می‌کنید که دوباره با دوستان صمیمی‌تان وقت بگذرانید، کمی شاد باشید و احساس کنید که طبیعی و عادی‌تر شده‌اید. وقتی احساس خیلی بدی دارید، دوستان‌تان می‌تواننــد حمایتگر شما باشنــد. همچنین می‌توانید هر چقدر که می‌خواهید درمورد جزئیات رابطه و جدایی‌تان با آنها صحبت کنید و از بازخوردها و نظرات آنها اســتفاده کنید.

چگونه با شکست عشقی (عاطفی) کنار بیاییم؟

براون می‌گوید: «از دوستان‌تان بخواهید شما را تشویق کننــد که بر زخم‌هایتان غلبه کنید و برای شروع دوباره زنــدگی گام‌هایی بردارید.»

10. به سفر بروید

وقتی با جدایی سختی روبه‌رو هستید، حس می‌کنید جایی که در آن زنــدگی می‌کنید، یادآوری همیشگی و ثابتی از رابطه‌ای اســت که ازدست‌داده‌اید. «گاهی بهترین راه برای رهایی از عادتی آزاردهنــده (ترک عادت بد) این اســت که چیزی به‌شدت متفاوت را امتحان کنید. به سفری که همیشه آرزویش را داشته‌اید بروید. برای همراهی با خود بهترین دوستان‌تان را دعوت کنید یا بهتر از آن، به‌تنهایی سفر کنید. هیچ چیزی آزادتر و رهاتر از سفر کردن به‌تنهایی نیست و باعث می‌شود به‌یاد بیاورید که مجرد بودن چه حس خوبی دارد.

 

مطلب پیشنهادی

چگونه عشقم را به او ابراز کنم؟

چگونه عـشـقم را به او ابراز کنم؟ ابراز عـلاقـه یکی از کار های دشوار برای …