چقدر احساس تنهایی میکنید؟_تست روانشناسی

چقدر احساس تنهایی میکنید؟_تست روانشناسی

 

بسیاری از افراد با این که دور و برشان شلوغ است اما همیشه احساس تنهایی می کنند. اگر شما هم از این دسته هستید یا دور و برتان آدم هایی از این دسته می شناسید، با ما در مجله ی اینترنتی چارگوشه همراه باشید.

با انجام  تست روانشناسی زیر متوجه خواهید شد که ایا احساس تنهایی میکنید یا نه.

این ازمون شامل ۱۰ سوال شش گزینه ای می باشد .لطفا در شرایط مناسبی با دقت به انها پاسخ دهید و سپس امتیازات خود را برحسب توضیحات داده شده جمع ببندید و تحلیل ازمون را بخوانید.

 

چقدر احساس تنهایی میکنید؟ تست روانشناسی

احساس تنهایی

 

۱٫ من به عشق بیشتری در زندگی ام نیاز دارم

۱)کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳)  بیشتر درست است تا غلط

ا۴)ندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

۲٫ واقعا هیچ کس مرا درک نمی کند

۱)کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳)  بیشتر درست است تا غلط

ا۴)ندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

۳٫ اغلب تمایل دارم با کسانی رابطه برقرار کنم که بی عاطفه هستند و نیازهای عاطفی من را برآورده نمی کنند

۱)کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳)  بیشتر درست است تا غلط

ا۴)ندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

۴٫ احساس می کنم حتی صمیمی ترین افراد زندگی ام نیز پاسخگوی نیازهای عاطفی من نیستند

۱)کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳)  بیشتر درست است تا غلط

ا۴)ندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

 

۵٫ هیچ فرد خاصی در زندگی ام ندارم که بخواهد احساس هایش را با من در میان بگذارد و واقعا نگران حال من باشد

۱)کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳)  بیشتر درست است تا غلط

ا۴)ندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

 

چقدر احساس تنهایی میکنید؟ تست روانشناسی

alone

 

۶٫ در زندگی ام کسی نیست که مرا دوست بدارد، به من محبت کند و با من صادقانه رفتار کند

۱)کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳)  بیشتر درست است تا غلط

ا۴)ندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

۷٫ کسی در زندگی ام نیست که واقعا به حرف دل من گوش کند و نیازها و احساس های واقعی مرا بشناسد

۱)کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳)  بیشتر درست است تا غلط

ا۴)ندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

 

۸٫ خیلی برای من دشوار است که به دیگران اجازه دهم از من حمایت و مرا راهنمایی کنند حتی اگر این خواسته درونی من باشد

۱)کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳)  بیشتر درست است تا غلط

ا۴)ندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

۹٫ سخت به دیگران اجازه می دهم دوستم داشته باشند

۱)کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳)  بیشتر درست است تا غلط

ا۴)ندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

۱۰٫ بیشتر اوقات تنها بوده ام

۱)کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳)  بیشتر درست است تا غلط

ا۴)ندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

چقدر احساس تنهایی میکنید؟ تست روانشناسی

ایا من افسرده ام؟

تحلیل آزمون:

نمره هایی را که گرفته اید، با هم جمع بزنید و ببینید در کدام دسته هستید:

۱۹-۱۰ درباره تنهایی مشکل خاصی ندارید.

۲۹-۲۰ ممکن است گاهی احساس تنهایی کنید اما روی هم رفته مشکلی نیست.

۳۹-۳۰ رگه هایی از تنهایی در شما وجود دارد.

۴۹-۴۰ تنهایی حتما در شما وجود دارد.

۶۰-۵۰ تنهایی شدید دارید؛ از یک متخصص کمک بگیرید.

 

(منبع پرسشنامه: کتاب «زندگی خود را دوباره بیافرینید» جفری یانگ)

 

ممنون از همراهیتان با ما در مجله ی اینترنتی چارگوشه

 

مطالب مرتبط:

از نظر دیگران چطور آدمی هستم؟!

مطلب پیشنهادی

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟

چراعاشق اشخاص نامناسب می شویم؟   ما ادم ها  ها بر اساس سرشتمان  طوری افریده …