چرا مرد ها قهر می کنند؟, مجله اینترنتی چارگوشه

چرا مرد ها قهر می کنند؟

 

چرا مــرد ها قـهــر میکنـنــد؟

قـهــر کردن یک نوع رفتار تنبیهی اســت برای ابراز ناراحتی و نارضایتی از کار یا رفتاری که صورت گرفته اســت. این نوع رفتار نوعی سوء اســتفاده از احساسات یک فرد دیگر برای رسیدن به مقصدی که دنبال میکنــد اســت. این رفتار ممکن اســت برای جلب توجه باشد و یا درخواســت انجام کاری که به صورت عادی مورد قبول قرار نمی گرفته اســت. اما این رفتار یعنی قـهــر کردن به چه معناســت؟ و چرا آقایان این گونه رفتار ها را از خود نشان میدهنــد؟ با چاگوشه همراه باشید تا به این سوال ها پاسخ گفته شود.

علت قـهــر کردن مــردان 

سوزان مور در مقاله‌ای به نام «سنــدروم قـهــر مــردان» بر روانشناسی قـهــر مــردان کار کرد. او اظهار داشت که مــردان در کودکی، قـهــر می‌کردنــد چرا که پس از آن رفتار مادرشان با آن‌ها بهتر می‌شد؛ و حالا می‌خواهنــد که شریک زنــدگیشان نیز بی قید و شرط آن‌ها را دوست بدارد. در ادامه او عنوان می‌کنــد: «شما می‌خواهید دوست داشته شوید و به شما گوش دهنــد، می‌خواهید احساس نزدیکی کنید و عزیز دردانه‌ی شریک زنــدگیتان باشید؛ بنابراین با قـهــر کردن از او می‌خواهید به روشی که شما می‌پسنــدید، با شما مهربانی کنــد. شما دوست دارید، هر آنچه که می‌خواهید به شما داده شود و همسرتان همیشه مراقب باشد کاری نکنــد که شما ناراحت شوید. اما بدانید این زنــدگی را به جهنم تبدیل می‌کنــد».

 

چرا مرد ها قهر می کنند؟, مجله اینترنتی چارگوشه

برخی افراد چه زن و چه مــرد ، قـهــر کردن را دلیلی برای آرام کردن خود می داننــد. برخی هم این رفتار را ناخودآگاه می داننــد و می گوینــد دست خودم نبود. اما قـهــر یکی از راه هایی اســت که مــردها مخالفت خود را به شوهرشان نشان می دهنــد. قـهــر همسرانی که موجب ایجاد فاصله عاطفی بین آنها شده و به مرور زمان با طولانی شدن آن دلسردی بین آنها را افزایش می‌دهد، حتی فضای عشق‌ورزی را به فضای همزیستی تبدیل می‌کنــد تا جایی که به جای رابطه و بگو مگوهای عاطفی و روانی، زن و شوهر فقط خود را ملزم به انجام وظایف روزمره و کارهای عادی می‌داننــد.

ریشه قـهــر مــردها به خاطر هیجان خشونت و عصبانیت آنهاســت. برخی مــردان به خاطر برآورده نشدن نیاز یا توقعاتشان ساعت ها ، روزها و حتی سالها رابطه عادی خود را با نفری قطع می کننــد.

“یک مــرد ممکن اســت به خاطر تسلیم نشدن در برابر دستور یک نفر یا از روی لجبازی و شاید انتقام قـهــر کنــد”
مــردان وقتی رابطه را قطع می کننــد و دوران قـهــر را شروع می کننــد ، رفتار های منفی و خصلت های منفی طرف مقابل را بزرگ می کنــد و به اصطلاح “پیاز داغش را زیاد می کننــد”. فراموش نکنید قـهــر های طولانی مدت در خانواده ها باعث از هم پاشیده شدن روابط فامیلی ، درگیری شدید، دلسردی و نفرت همیشگی شده اســت. همه این آسیب ها ریشه در رفتار های ناپخته، خشونت کنترل نشده ، عدم گذشت و بخشش اســت.

تفاوت قـهــر زن و مــرد

رفتار قـهــر کردن در زنان بیشتر به شکل توجه طلبانه انجام می شود و تناوب آن در میان زنان بیشتر از مــردان اســت. مــردان هنگامی که دچار چالش های هیجانی و عاطفی می شونــد و از پس حل کردن مشکل بر نمی آینــد، به قـهــر روی می آورنــد. در واقع قـهــر کردن فرار از مواجه شدن با مسئله اســت.

زنان معمولا به روشنی قـهــر خود را نشان می دهنــد و زمانی که آزرده خاطر باشنــد به خوبی از حرکاتشان می توان متوجه شد اما مــردها درونگرا تر عمل می کننــد و دلخوری شان را بروز نمی دهنــد اما برخلاف زنان دیرتر از خاطرشان موضوعی که ناراحتشان کرده ، پاک می شود. بله درست متوجه شدید خانم ها حتی با یک صحبت و پیام کوتاه سریع تر دلشان نرم می شود اما مــردها معمولا دیرتر می بخشنــد . توصیه روانشناسی قـهــر مــردان این اســت که بدون توجه به جنسیت (مــرد و زن بودن) به قـهــر روی نیاورید و زود عصبانی نشوید در هر حالی با طرف مقابل تان صحبت کنید تا مشکلتان حل گردد.

گاهی مــردان برای تمرکز بر موضوع و حل آن نیاز به گرفتن فاصله دارنــد. این رفتار ممکن اســت اشتباهی قـهــر در نظر گرفته شود. اما در این حالت مــردان صرفا حل مسئله را به تعویق می انــدازنــد تا آرامش خود را حفظ کننــد. البته که این رفتار، مخرب نیست؛ به شرطی که توضیح داده شود این فاصله گیری به چه منظوری انجام داده می شود و مدت زمان آن چقدر اســت. اســتفاده از راهکارهای آرامش یافتن به مــردان کمک می کنــد تا در مقابل افکار منفی مقاومت کننــد.

چرا مرد ها قهر می کنند؟, مجله اینترنتی چارگوشه

فرزنــدان را در قـهــر دخالت نــدهيد

درصورت وجود فرزنــد، زوجين نبايد به هيچ وجه آنها را در قـهــر و دعواهاي خود دخالت دهنــد. بعضي وقت‌ها پدر يا مادر، فرزنــدشان را سپر بلا كرده يا به او القا مي‌كننــد كه ما به‌خاطر تو در اين زنــدگي مانــده‌ايم. به اين شيوه رفتاري «مثـلـث‌سـازي» مي‌گوينــد؛ چون بدون خواســت ديگري، او را وارد مشكلات خود مي‌كنيم؛«برو به بابات بگو نون نــداريم، برو به مادرت بگو آماده شو مي‌خواييم بريم خونه مادر بزرگت، به بابات بگو صداي تلويزيون رو كم كنه و…». اينها نمونه‌اي از شيوه‌هاي برخوردي والديني اســت كه فرزنــدانشان را وارد مشكلات خود مي‌كننــد. در اين مواقع، ما از بچه‌ها به‌عنوان واسطه اســتفاده مي‌كنيم.

اينگونه رفتارها باعث مي‌شود آنها بعد از مدتي كاملا گيج شده و از اينكه بين كشمكش‌هاي والدين قرار گرفته‌انــد خسته شونــد. همچنين عاملي اســت براي ناراحتي و كمبود اعتماد به نفس آنها و باعث مي‌شود بچه‌ها در آينــده قـهــر كردن را به‌عنوان الگوي رفتاري خود در پيش بگيرنــد و نتواننــد امنيت و آرامش واقعي را در محيط خانواده احساس كننــد.

چرا مرد ها قهر می کنند؟, مجله اینترنتی چارگوشه

بعد از قـهــر چي کار کنیم؟

اما اگر با تمام اين مسائل و با توجه به عوامل پيشگيري از قـهــر، بازهم شرايطي به‌وجود آمد كه يك طرف به‌دنبال ناراحتي و كدورت قـهــر كرد و ازخانه خارج شد، بهترين كار چيست و چطور مي‌توانيم كاري كنيم كه اين موضوع به‌صورت عادت درنيايد و تكرار نشود؟ بهترين كار اين اســت كه ابتدا سعي كنيد مشكل را بين خودتان حل كنيد؛ يعني اطرافيان، به‌ويژه خانواده‌هايتان را وارد مشكل خود نكنيد. اين موضوع چنــد ويژگي دارد؛ اولا اينكه خانواده‌ها و اطرافيان هم مشكلات خودشان را دارنــد. پس صحيح نيست كه ما هم مشكل مضاعفي برايشان ايجاد كنيم.

به علاوه امكان دارد با توجه به گله و شكايت‌هايي كه ما از طرف مقابلمان مي‌كنيم، آنها بيش از حد از همسرمان ناراحت شونــد، شناخت نادرستي از او پيداكننــد و كلا ديد آنها نسبت به همسرمان تغيير كنــد؛ تا انــدازه‌اي كه حتي پس از حل مشكل 2 طرف هم آنها ديگر نتواننــد طرف مقابل را ماننــد قبل بپذيرنــد و به نوعي حرمت‌ها از بين برود و نگرش‌ها نسبت به هم تغيير كنــد. بدين‌ترتيب به جاي اينكه مشكل حل شود بيشتر به آن دامن زده مي‌شود. به‌طور كلي بهتر اســت از كمك گرفتن و دخالت دادن افراد غيرمتخصص در مشكلات و مسائل‌مان خودداري كنيم.

اگر هم در مواردي نياز به مشورت و كمك داشتيم بهتر اســت از افراد بي‌طرف، متخصص و مشاور كمك بگيريم. گاهي بعضي زنان فكر مي‌كننــد با به‌وجود آمدن هرگونه مشكلي اگر بتواننــد شوهرشان را تحت فشار قراردهنــد، زودتر به نتيجه مي‌رسنــد. براي همين مهريه‌شان را به اجرا مي‌گذارنــد. شايد آنها در يك مقطع زماني بتواننــد همسرشان را تحت‌فشار قرار دهنــد اما فراموش نكنيد كشانــدن پاي فرد به دادگاه، آنقدر تجربه تلخي اســت كه حتي اگر دوباره هم بخواهيد زير يك سقف برگرديد، مسلما آن زنــدگي ديگر ماننــد قبل نخواهد شد.

مطلب پیشنهادی

چگونه یک مرد جذاب باشیم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

چگونه یک مرد جذاب باشیم؟

  چگونه از نظر زنان مــردان جــذاب و حنتلمن بــاشیم؟ جــذابیت فاکتور های مختلفی دارد …