ِآیا با نوشیدن آب میتوان لاغر شد؟, مجله اینترنتی چارگوشه

ِآیا با نوشیدن آب میتوان لاغر شد؟

 

ِآیا با نـوشـیدن آب میتوان لاغر شــد؟

شاید اکثر مواقع این جمله را شنیده باشید که میگوینــد: ” آنهایی که می‌خواهنــد وزن کم کننــد باید زیاد آب بنوشنــد.”
آیا این حرف، از نظر علمی، درست اســت؟

آیا با نـوشـیدن آب می توان لاغر شــد؟

روزی چنــد لیوان آب بخوریم؟

روزی 6 تا 8 لیوان. البته یک تا دو لیوان این مقدار را می‏توان با نـوشـیدن چای جبران کرد. علاوه بر این، افراد از طریق مصرف سبزی، میوه، شیر و دوغ هم مقدار زیادی آب دریافت می‏کننــد. البته باید به این نکته توجه داشت که در محیط‏های گرم‏تر و زمانی که افراد فعالیت بیشتری دارنــد نیاز به آب هم بیشتر می‏شود.

ِآیا با نوشیدن آب میتوان لاغر شد؟, مجله اینترنتی چارگوشه
 آب می‏توانــد موجب کاهش وزن شود؟

آب مطلقا نه لاغر کننــده اســت و نه چاق کننــده. کالری آب، صفر اســت. البته افرادی که در رژیم لاغری هستنــد و هر ماه 4 تا 5 کیلو وزن کم می‏کننــد لازم اســت آب بیشتری مصرف کننــد؛ چون چربی به کمک آب دفع می‏شود و مصرف آب به دفع چربی کمک می‏کنــد.

 یعنی آب در کاهش وزن موثر نیست؟

به طور مستقیم، نه. نباید تصور شود که با نـوشـیدن آب می‏توان لاغر شــد. البته نـوشـیدن آب نیم ساعت قبل از غذا تا حدی جلوی اشتها را می‏گیرد و کنترل اشتها می‏توانــد در کاهش وزن کمک‌کننــده باشــد.

آب سرد!

گفته می‏شود نـوشـیدن آب سرد موجب کاهش وزن می‏شود، چون در بدن برای رسانــدن دمای آب به دمای تعادل، مقداری کالری مصرف می‏شود و این کالری در نهایت به کاهش وزن منجر می‏شود. درست اســت؟
نه، این‌طور نیست. میزان کالری که برای این تبدیل دما خرج می‎شود قابل توجه نیست و تاثیری در کاهش وزن نــدارد. ضمن این که آب سرد برای معده خوب نیست.

ِآیا با نوشیدن آب میتوان لاغر شد؟, مجله اینترنتی چارگوشه
چای!

درباره نـوشـیدن چای برای تامین آب مورد نیاز بدن گفتید، نـوشـیدنی‏های دیگر هم می‏تواننــد جایگزین آب شونــد؟
بله، نـوشـیدنی ‏هایی مثل دوغ، ماء‏الشعیر، عرقیات گیاهی و آب‏میوه‏های طبیعی مفید هستنــد. البته باید میزان کالری آنها محاسبه شود. مصرف این نـوشـیدنی‏ها علاوه بر اینکه موجب می‏شود بدن مایعات لازم را دریافت کنــد سبب می‏شود سوخت و ساز درست انجام شــده و از ایجاد سنگ کلیه جلوگیری شود.

آب معدنی!

 آب معدنی چه‌طور؟ آیا آب معدنی به دلیل داشتن املاح، ارزش تغذیه‏ای بیشتری دارد؟  آب معدنی از نظر بهداشتی سالم‏تر اســت. مقدار املاح موجود در آن در مقایسه با سبزی و میوه آنقدر بالا نیست، اما به دلیل بهداشتی بودن، مصرف آن توصیه می‏شود.

ِآیا با نوشیدن آب میتوان لاغر شد؟, مجله اینترنتی چارگوشه
 افرادی که ورزش می‏کننــد باید بیشتر از دیگران آب بنوشنــد؟

یک ورزشکار با یک ساعت ورزش در فضای گرم ممکن اســت به انــدازه 6 لیوان آب به صورت تعریق دفع کنــد و این میزان آب باید جایگزین شود. این ورزشکار علاوه بر آب سدیم و کلر هم دفع کرده اســت و لازم اســت این مواد نیز به آب اضافه شود.

ِآیا با نوشیدن آب میتوان لاغر شد؟, مجله اینترنتی چارگوشه

مطلب پیشنهادی

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟, مجله اینترنتی چارگوشه

برای کاهش استرس و اضطراب چه بخوریم؟

۱۰ماده غذایی ازبین برنده اســترس با نامزدتان دعوا کرده اید؟ روزخسـته کننده ای را سـرکار …